Skip to content

Zawiera on bowiem prócz siarczków siarczany wapnia, magnezu, sodu i potasu

3 miesiące ago

254 words

Zawiera on bowiem prócz siarczków siarczany wapnia, magnezu, sodu i potasu. Związki te w fazie stałej reagują pomiędzy sobą i z węglanami, powodując ograniczenie procesu dysocjacji termicznej w podanych temperaturach. Przy dalszym ogrzewaniu zawartość związków siarki maleje w próbce, gdyż przechodzą one do fazy gazowej w postaci tlenków siarki. Największa strata związków siarki dla tej próbki wynosi w temperaturze 1000 oC – 61,7010 S03 . Zupełnie inaczej zachowuje się próbka iłu mioceńskiego facji lądowej zawierająca małą ilość siarczków. Nie wykazuje ona żadnego minimum dysocjacji termicznej, natomiast związki siarki początkowo dysocjują w małej ilości, a dopiero w wyższych temperaturach intensywnie rozkładają się i przechodzą do fazy gazowej. Dysocjacja termiczna związków siarki w tej próbce wzrasta proporcjonalnie do temperatury ogrzewania. Wskazuje to, że dysocjacji ulegają w przeważającej ilości siarczany wapnia i magnezu. Przy ogrzewaniu w temperaturze 1000°C względna strata związków siarki wynosi w tym przypadku 50~/o S03. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że w surowcach zawierających duże ilości siarczków (pirytu) obok siarczanów – dysocjacja termiczna przebiega w dwóch zakresach temperatur: przy ogrzewaniu do temperatury 600°C i przy ogrzewaniu powyżej temperatury 800°C. W zakresie temperatur 600 i 800°C dysocjacja termiczna związków siarki przebiega w tych surowcach znacznie mniej intensywnie. Natomiast w surowcach zawierających same siarczany z niewielką tylko domieszką siarczków- dysocjacja termiczna przebiega najintensywniej w wyższych temperaturach. [podobne: castorama cieszyn materiałowe, castorama cieszyn rzymskie, castorama cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama cieszyn kocborowo stal bud skoczów