Skip to content

Z przeprowadzonych róznych badan wynika, ze obnizenie to moze byc bardzo znaczne i jest zalezne od srednicy kapilar i ich ksztaltu

2 miesiące ago

208 words

Z przeprowadzonych różnych badań wynika, że obniżenie to może być bardzo znaczne i jest zależne od średnicy kapilar i ich kształtu. Badania dylatometryczne mrozoodporności mają też ujemne strony, a między innymi: – pojedynczy pomiar dylatometryczny nie daje dokładnego rozeznania; – zmiany rozszerzalności mogą być spowodowane ubocznymi czynnikami (powierzchniowe uszkodzenia, osadzanie się kryształów lodu na próbce); – aparatura potrzebna do badań dylatometrycznych jest kosztowna i skomplikowana, wymaga ponadto od obsługującego dużych kwalifikacji i wprawy. W ostatnich latach rozpoczęto za granicą badania mające na celu, określenie tendencji do obniżenia się wytrzymałości próbek wyrobów ceramicznych :pod wpływem mrozu. Chodzi przy tym szczególnie o oznaczenie tendencji do rozwarstwiania się próbek wzdłuż linii strukturalnych. Powstające naprężenia określano oznaczając wytrzymałość na rozciąganie próbek wzdłuż ustalonych płaszczyzn. W tym celu badano wycięte próbki z wyrobów ceramiki budowlanej przed zamrażaniem i po zamrażaniu. Z obniżenia wytrzymałości na rozciąganie wnioskowano o mrozoodporności wyrobów. Badania te są kontynuowane i ostatecznie jeszcze nie zakończone. Dalszą interesującą metodą badania uszkodzenia struktury wyrobów pod wpływem niskich temperatur jest metoda ultradźwiękowa. [patrz też: budomur, pokrycia dachowe, mieszaniny eutektyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur mieszaniny eutektyczne pokrycia dachowe