Skip to content

WYSTEPOWANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

3 miesiące ago

207 words

WYSTĘPOWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Związki siarki mogą być wprowadzane do wyrobów ceramiki budowlanej wraz z surowcami użytymi do ich produkcji, jak również mogą powstawać w pewnych warunkach w procesie produkcyjnym lub w gotowych wyrobach albo w elementach budowlanych. Składnikami, z których w wyrobach ceglarskich powstają rozpuszczalne siarczany są przeważnie znajdujące się w surowcach węglany wapniowe i magnezowe, piryt oraz siarka pochodząca z paliwa użytego do wypalania wyrobów (węgla brunatnego lub kamiennego, mazutu, gazu itp. ). Proces powstawania siarczanów przy wypalaniu wyrobów ceglarskich przebiega z reguły przy stosowaniu pieców kręgowych, w których paliwo spala się w obecności wsadu, a gazy spalinowe przed odprowadzeniem ich do przewodów kominowych są wykorzystywane do bezpośredniego dosuszania i podgrzewania półfabrykatów. Przy spalaniu w tych warunkach węgla zasobnego w siarkę, w atmosferze pie ca znajduje się znaczna ilość dwutlenku siarki. Ilość ta może ulec jeszcze zwiększeniu w wypadku obecności w masie ceglarskiej pirytu, który ulega rozkładowi i utlenieniu. Dwutlenek siarki znajdujący się w atmosferze pieca reaguje z parą wodną, dając kwas siarkowy. Powyższe reakcje przebiegają z małą wydajnością. [więcej w: castorama żory, calypso hetmańska, kocborowo ]

Powiązane tematy z artykułem: calypso hetmańska castorama żory kocborowo