Skip to content

Wydobycie swiatowe boksytu

2 miesiące ago

111 words

W bogatszych złożach obecnie eksploatowanych boksyt zawiera ponad 5011/0 A1203; z innych składników występuje Si02 w ilości 1+20%, Fe203 w ilości 1+2511/0, Ti02 (tlenek tytanu) od śladów do 79/0. Wydobycie światowe boksytu ulega wahaniom w zależności od odkrywania nowych zasobów, względów politycznych, okresów wojen itp. W wydobyciu boksytu przoduje Jamajka oraz Gujana holenderska (Surinam) i brytyjska, następnie idą kolejno ZSRR, Francja, Stany Zjednoczone, Węgry, Jugosławia itd. W sumie oceniano całkowite wydobycie światowe w r. 1960 na ok. 24 mil. t. Bardzo bogate złoża, jednak dotąd w słabym stopniu eksploatowane, posiadają Kamerun, Gwinea, Wietnam i Chiny. [przypisy: chemifarb, feroplex, cement glinowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy chemifarb feroplex