Skip to content

Wplyw na ich wydajnosc wywieraja dzialajace katalitycznie domieszki zwiazków wanadu i zelaza zawarte w masie wyrobów ceglarskich

3 miesiące ago

300 words

Wpływ na ich wydajność wywierają działające katalitycznie domieszki związków wanadu i żelaza zawarte w masie wyrobów ceglarskich. Para wodną, dwutlenek siarki i kwas siarkowy występują w spalinach pieca w fazie gazowej. Jeżeli jednak ulegną ochłodzeniu, mogą kondensować w postaci rosy, która osiada na powierzchni wsadu pieca. Reaguje wtedy zawarty w kondensacie kwas siarkowy z wolnym tlenkiem wapniowym, magnezowym i alkaliami w czerepie, dając odpowiednie siarczany. Jeżeli proces ten nie jest intensywny, to na powierzchni wyrobów powstają jedynie naloty soli siarczanowych, zaś w przypadku dużej zawartości kwasu siarkowego w spalinach i silnej ich kondensacji ilość siarczanów w wypalonych wyrobach może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Wyroby takie wykazują skłonność do tworzenia wykwitów i ulegają łatwo korozji. Podobne zjawiska mogą przebiegać podczas bezpośredniego suszenia półfabrykatów w suszarniach za pomocą gazów spalinowych zawierając ych znaczną ilość tlenków siarki. Stwierdzono, że podczas procesu suszenia powstają naloty siarczanów na surówce, gdy masa ceglarska zawiera węglany alkaliów, a w gazach suszących znajduje się trójtlenek siarki. Powyższe reakcje chemiczne zależne są w dużym stopniu od warunków, w jakich jest prowadzony proces suszenia i wypalania. Szczególnie duży wpływ na ich przebieg ma zawartość tlenków siarki i pary wodnej w gazach spalinowych oraz temperatura i atmosfera wypalania. Od parametrów tych zależy skłonność gazów spalinowych do kondensacji w piecu. W warunkach występujących w piecu kręgowym do wypalania wyrobów ceglarskich może następować kondensacja kwasu siarkowego z pary wodnej i tlenków siarki zawartych w spalinach. Ustalono, że kwas siarkowy w tych warunkach kondensuje zazwyczaj w niewielkiej ilości, ale za to w stanie bardzo stężonym (powyżej 70010). Proces ten jest zależny od ciśnienia cząsteczkowego (parcjalnego) kwasu siarkowego w spalinach. [podobne: chemifarb, budomur, produkcja cementu ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur chemifarb produkcja cementu