Skip to content

Wodorotlenek wapniowy

6 miesięcy ago

109 words

Wodorotlenek wapniowy oraz uwodniony glinian trójwapniowy są w wodzie rozpuszczalne, lecz tworzą szybko roztwory przesycone, po- wodując ich wydzielanie się w postaci koloidalnej. Wydzielone substancje koloidalne tworzą dookoła ziarn cementu otoczki gelu, mające zdolności wiążące i zagęszczające. Gel skleja ziarna cementu, a w zaprawie – ziarna piasku, przy czym masa zatraca własności plastyczne (wiązanie). Następnie wydzielone koloidy Ca(OH)2 oraz uwodnionego glinianu trójwapniowego przybierają postać krystaliczną. Kryształy tworzą spilśnioną masę, przenikającą gel uwodnionego krzemianu dwuwapniowego pozostającego w postaci koloidalnej i zrastają ; ę ze sobą. [patrz też: cement glinowy, stal bud skoczów, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy pokrycia dachowe stal bud skoczów