Skip to content

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach

2 miesiące ago

251 words

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach. Ogólnie rzecz biorąc, kapilary o średnicy poniżej dolnej granicy średnic kapilar i porów niebezpiecznych nie mają dużego wpływu na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej. Objętość porów i kapilar niebezpiecznych dla danego wyrobu ceramiki budowlanej określa się przez ustalenie ilości wody zamarzniętej w porach i kapilarach w zakresie temperatur od O do -15 lub nawet -25°C. Dokonać tego można za pomocą specjalnego dylatometru objętościowego. Ustalone charakterystyki strukturalne dla różnych rodzajów wyrobów ceramiki budowlanej potwierdziły, że gdy wartość S przekracza 9010, to wyrób jest mrozoodporny i wytrzymuje co najmniej 15 cyklów zamrażania i odmrażania. Wartość S odpowiada więc w zasadzie objętości porów zapasowych w procentach w odniesieniu do porów niebezpiecznych, których wielkość powinna teoretycznie równać się co najmniej wzrostowi objętości zamarzającej wody w porach niebezpiecznych, wyrażonej w procentach. Zależność mrozoodporności cegieł od wielkości charakterystyki strukturalnej . Wielkość więc charakterystyki strukturalnej stosunkowo dobrze wiąże zależność mrozoodporności od struktury porów w materiale budowlanym. Należy zwrócić przy tym uwagę, że wytrzymałość mechaniczna samego materiału ceramicznego nie ma w zasadzie wpływu na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej, gdyż w przypadku braku odpowiedniej ilości porów zapasowych naprężenia rozciągające w czerepie mogą dochodzić nawet do 2800 kG/cm2, a więc przekraczają największą wytrzymałość znanych wyrobów ceramiki budowlanej. [podobne: zawidawie, neonet pszczyna, litdrew ]

Powiązane tematy z artykułem: litdrew neonet pszczyna zawidawie