Skip to content

WLASNOSCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WEGLANÓW WYSTEPUJACYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ

5 miesięcy ago

295 words

WŁASNOŚCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WĘGLANÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ . Najczęściej spotykanym składnikiem węglanowym w surowcach ilastych jest węglan wapniowy CaC03, o teoretycznym składzie chemicznym 56010 CaO i 44010 CO2. Występuje on przeważnie w postaci minerału, kalcytu, zawierającego nieznaczne domieszki izomorficzne węglanów magnezu, żelaza i manganu oraz większą ilość domieszek mechanicznych minerałów ilastych, kwarcu, tlenków żelaza i innych. Kalcyt ma połysk szklisty lub matowy, kolor bezbarwny lub biały, żółtawy, szary, brunatny; twardość 3; ciężar właściwy ad 2,6 do 2,8 G/cm3, dobrą łupliwość trójkierunkową i bardzo wysoką dwójłomność. Krystalizuje w układzie trygonalnym tworząc kryształy o skupieniach ziarnistych, włóknistych, zbitych lub naciekowych . Przy ogrzewaniu węglanu wapniowego do wysokich temperatur następuje jego dysocjacja termiczna, która jest reakcją endotermiczną, o dwracalną. W reakcji tej występuje układ trójfazowy (dwie fazy stałe, jedna gazowa), a więc zawierający jeden stopień swobodny. Wynika z powyższego, że przebieg reakcji dysocjacji węglanu wapniowego zależny jest od dwóch parametrów: temperatury i ciśnienia parcjalnego (cząsteczkowego) dwutlenku węgla, :przy czym jeden z tych parametrów może być zmienny. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w węglanie wapniowym osiąga wartość 760 mm Hg w temperaturze 894,4°C i wtedy następuje intensywny proces dysocjacji termicznej węglanu wapniowego. Wzrost szybkości przebiegu reakcji następuje przy dalszym ogrzewaniu aż do temperatury ok. 1000°C, a następnie ustala się on na prawie stałym poziomie. W wyższych temperaturach, w przypadku gdy nie mamy do czynienia z czystym węglanem wapniowym, powstają inne związki wapnia; np. krzemiany, żelaziany, gliniany. [podobne: cement glinowy, neonet pszczyna, castorama żory ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żory cement glinowy neonet pszczyna