Skip to content

Wlasnosci i zastosowanie cementu glinowego.

4 miesiące ago

234 words

Własności i zastosowanie cementu glinowego. Cement glinowy jest cementem szybko twardniejącym, uzyskującym w ,pierwszym okresie twardnienia duże wytrzymałości. Własność tę wykorzystuje się w budownictwie, gdzie używa się go przede wszystkim w pracach betonowych awaryjnych, tzn. do betonowania powstałych w betonach wyrw i szczelin oraz przy remontach mostów i dróg. Wysokie ciepło hydratacji umożliwia stosowanie cementu glinowego do robót zimowych. W lecia przy betonowaniu stosuje się pewne środki ostrożności, alby nie dopuścić do zbytniego rozgrzania się masy betonowej, co może spowodować obniżenie wytrzymałości. Wypełniacze do betonu przechowuje się więc w przykrytych składach, aby nie były rozgrzane przez słońce. Woda do betonu powinna być możliwie zimna: beton zwłaszcza w pierwszym okresie twardnienia, polewa się obficie wodą i chroni przed bezpośrednim naświetleniem słonecznym. Betony z cementu glinowego nie nadają się do naparzania. Cement glinowy wykazuje znaczną odporność na działanie czynników chemicznych, ze względu na to, że przy hydratacji tego cementu nie powstaje wodorotlenek wapniowy, który w cemencie portlandzkim pierwszy ulega działaniu wody i roztworów soli. Z tego powodu cementu glinowego można używać do robót morskich, lecz jednak tylko do elementów betonowych niezbyt wielkich, ze względu na skurcz spowodowany silnym nagrzewaniem się wnętrza dużych masywów betonowych tego cementu. [hasła pokrewne: parapety z kamienia , zastosowanie cementu , feroplex ]

Powiązane tematy z artykułem: feroplex parapety z kamienia zastosowanie cementu