Skip to content

Wlasnosci fizyczne stopów

2 miesiące ago

123 words

Własności fizyczne stopów do przeróbki plastycznej przyjąć można (zgodnie z normą niemiecką DIN 1725). Z własności aluminium i jego stopów wymienić należy tarcie i odblask. Tarcie. Współczynnik tarcia zależy od rodzaju stopu i jego obróbki, stanu powierzchni, temperatury, nacisku itp. Wartości współczynników tarcia posuwistego, podanych przez różne zakłady doświadczalne, różnią się znacznie pomiędzy sobą. Odblask. Aluminium posiada wysokie wartości odblasku, co wyzyskuje się przy budowie reflektorów, luster itp. W zbiornikach wykonanych z aluminium nasłonecznienie zbiorników nie podnosi temperatury zawartych w nich cieczy, zmniejsza się więc też ich parowanie. To samo odnosi się do temperatury pomieszczeń, których ściany pokryte są blachą aluminiową. [przypisy: koszt studniy, koszt studni, wyceny koszt studniów ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt studni legionella produkcja cementu