Skip to content

W zwiazku z tym szybkosc reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie nastepuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03

6 miesięcy ago

253 words

W związku z tym szybkość reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie następuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03. Dlatego intensywny proces dysocjacji węglanu wapniowego w tych warunkach odbywa się w nieco wyższych temperaturach. Zjawisko to prowadzi bardzo często do niecałkowitego rozkładu węglanów w wypalonych wyrobach ceramiki budowlanej. Szczególnie jeżeli występują one w postaci dużych ziarn i temperatura wypalania jest niezbyt wysoka (850+900°C). Dalszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest bezpośredni kontakt tworzącego się tlenku wapniowego z fazami występującymi w otaczającej masie czerepu. Fazy te składają się między innymi z niskotopliwej masy szklistej zawierającej krzemiany alkaliów i żelaza, które łatwo reagują w podwyższonych temperaturach z CaO tworząc nowe związki. Sprzyja temu porowata struktura tlenku wapniowego, która ułatwia wnikanie masy szklistej do wnętrza warstwy CaO i przebieg reakcji chemicznych na granicy faz. Zjawiska te występują szczególnie intensywnie przy dużym rozdrobnieniu węglanu wapniowego w surowcu ilastym, co wpływa na wielkość swobodnej powierzchni tworzącego się tlenku wapniowego i jego kontaktu z otaczającymi fazami. Reakcja w wyniku której powstaje siarczan wapniowy, może mieć miejsce w przypadku obecności w surowcu siarczanów alkaliów, magnezu lub siarczków żelaza o niskiej stosunkowo temperaturze dysocjacji termicznej. Wolny trójtlenek siarki, wydzielający się przy reakcjach dysocjacji ewentualnie utleniania tych związków, może w wyższych temperaturach reagować z tlenkiem wapniowym, dając siarczan wapniowy caSo4. [więcej w: castorama żory, produkcja cementu, stal bud skoczów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żory produkcja cementu stal bud skoczów