Skip to content

W zwiazku z tym podczas obnizania temperatury ponizej zera, zamarzajaca woda zwiekszajac swoja objetosc moze je wypelniac

2 miesiące ago

240 words

W związku z tym podczas obniżania temperatury poniżej zera, zamarzająca woda zwiększając swoją objętość może je wypełniać. W przypadku, gdy objętość tych porów i kapilar jest dostatecznie duża – powyżej 10% całej objętości porów otwartych – nie występują w wyrobie szkodliwe naprężenia mechaniczne i wyrób nie ulega pod wpływem mrozu korozji. Na określeniu w wyrobach ceramiki budowlanej objętości porów i kapilar nieprzelotowych, inaczej zwanych zapasowymi, opiera się stosowanie różnych wskaźników mrozoodporności. Przeprowadzone w Związku Radzieckim szczegółowe badania wpływu struktury porów i kapilar na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej wykazały, że całkowitą przestrzeń porowatą otwartą należy podzielić na przestrzeń porów i kapilar zapasowych oraz przestrzeń porów i kapilar niebezpiecznych. Stwierdzono, że pory o średnicach powyżej 200 ~ są bezpieczne i można je uznać za zapasowe. Natomiast pory i kapilary o ś rednicach od 200 do 0,1 są niebezpieczne i w nich następuje zamarzanie wody w temperaturach od ° do -25°C. Dolna granica kapilar niebezpiecznych może przesunąć się jeszcze w kierunku kapilar o mniejszej średnicy, zależnie od temperatury wypalania wyrobów i innych parametrów. Objętość porów i kapilar o średnicy powyżej 10 ~ określono porozymetrem niskociśnieniowym, natomiast poniżej 10 ~ porozymetrem wysokociśnieniowym. W kapilarach o bardzo małej średnicy, poniżej 0,1 ~, woda może być sorbowana w sposób trwały. [więcej w: litdrew, chemifarb, mieszaniny eutektyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb litdrew mieszaniny eutektyczne