Skip to content

W ostatnich latach podjeto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów

3 miesiące ago

232 words

W ostatnich latach podjęto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów . Obecnie w zakładach ceramiki budowlanej do usuwania i rozdrabniania domieszek skalnych w surowcach ilastych, między innymi marglu, najczęściej stosowane są walce eliminacyjne i precyzyjne walce szybkobieżne. Urządzenia te przeważnie współpracują w agregacie przeróbczym z innymi maszynami ceramicznymi – walcami gładkimi, gniotownikami, mieszarkami itp. Walce eliminacyjne pozwalają na usunięcie jedynie dużych okruchów skalnych o średnicy powyżej 30 mm. Pozostały margiel musi być kolejno rozdrabniany na gniotowniku o średnicy od ok. 9 do 30 mm, walcach gładkich o średnicy od 5 do 10 mm i ostatecznie na walcach szybkobieżnych o średnicy od ok. 1 do 0,5 mm. Często taki zestaw urządzeń pozwala na usunięcie i rozdrobnienie marglu do nieszkodliwej zawartości i granulacji. Jednak przy dużej domieszce węglanu wapniowego i jego aktywności po wypalen iu w postaci tlenku wapniowego, ta metoda mechaniczna nie zdaje egzaminu. Znacznie lepsze wyniki daje wtedy metoda suchego przerobu masy przy zachowaniu plastycznego formowania. Technologia produkcji wyrobów, tym sposobem polega na wstępnym rozdrobnieniu surowca ilastego o wilgotności podkładowej na strugarkach, wysuszeniu go w suszarce obrotowej lub innego typu, rozdrabnianiu w dezyntegratorach i młynach kulowych oraz przesianiu na sitach wibracyjnych. W niektórych wariantach stosuje się jeszcze inne urządzenia, jak suszarnie pneumatyczne, wieże homogenizacyjne itp. . [więcej w: chemifarb, zastosowanie cementu, styropak ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb styropak zastosowanie cementu