Skip to content

W etapie dysocjacji, przy którym ustali sie granica faz pomiedzy tlenkiem i weglanem wapniowym, szybkosc reakcji bardzo wzrasta i nabiera ona charakteru autokatalitycznego

3 miesiące ago

270 words

W etapie dysocjacji, przy którym ustali się granica faz pomiędzy tlenkiem i węglanem wapniowym, szybkość reakcji bardzo wzrasta i nabiera ona charakteru autokatalitycznego. Z chwilą jednak, gdy powierzchnie międzyfazowe powstałe wokół początkowych ośrodków aktywnych zbliża-ją się do siebie wskutek swojego wzrostu, ogólna powierzchnia reakcyjna zacznie się zmniejszać w miarę dalszego przesuwania się frontu reakcji w głąb kryształu. Na zmniejszenie się szybkości reakcji rozkładu termicznego węglanu wapniowego ma też wpływ wzrastająca grubość warstwy zewnętrznej produktu – tlenku wapniowego. W miarę wzrostu grubości tej warstwy, usuwanie drogą dyfuzji tworzącego się CO2 wymaga coraz większych różnic ciśnień pomiędzy gazem w danej objętości i w pobliżu granicy faz CaC03 – CaD. Przy określonych warunkach dyfuzja CO2 może stać się procesem decydującym o szybkości reakcji dysocjacji termicznej węglanu wapniowego. Wzrost grubości warst wy tlenku wapniowego utrudnia też dopływ ciepła do granicy faz CaC03 – GaO. Prowadzi to również do zmniejszenia się szybkości dysocjacji CaC03, gdyż ilość energii potrzebnej :do rozkładu anionów 0°32- jest większa od ilości energii uzyskiwanej ze zbliżenia się do siebie jonów tlenu i wapnia. W miarę więc zwiększania się grubości warstwy CaO, należy w celu utrzymania szybkości dysocjacji termicznej CaC03 podwyższać zewnętrzną temperaturę warstw poszczególnych ziarn. Zjawisko to ma duży wpływ na przebieg dysocjacji termicznej węglanu wapniowego w warunkach przemysłowych, m. in. znajdującego się w surowcach ilastych ceramiki budowlanej. [hasła pokrewne: produkcja cementu, kocborowo, budomur ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur kocborowo produkcja cementu