Skip to content

W atmosferze redukujacej wypalania lub przy znacznej zawartosci substancji organicznych w surowcu tlenek zelazawy moze ulec redukcji nawet do zelaza metalicznego

3 miesiące ago

207 words

W atmosferze redukującej wypalania lub przy znacznej zawartości substancji organicznych w surowcu tlenek żelazawy może ulec redukcji nawet do żelaza metalicznego. W przypadku występowania większych ziarn syderytu lub dużej jego ilości procesy dysocjacji i redukcji mogą prowadzić do powstawania wytopów na powierzchni i wewnątrz wyrobów oraz ich spęczniania, gdy są podczas wypalania w stanie piroplastycznym. Procesy te mogą również zachodzić w obecności innych związków żelaza w surowcu, np. pirytu, limonitu, hematytu itd. W praktyce metody badania szkodliwych procesów spowodowanych przez składniki węglanowe w surowcu są bardzo proste. Ograniczają się one do ustalenia ilościowej względnie półilościowej zawartości węglanów. Zbadania ich uziarnienia oraz przeprowadzenia badań na wypalonych kształtkach lub wyrobach. Zawartość węglanów oznacza się przeważnie półilościowo za pomocą aparatu Mohra. Metoda ta polega na rozłożeniu węglanów kw asem solnym: i ustaleniu ubytku masy dwutlenku węgla w naważce pierwotnej. Aparat Geisslera. Składa się on z naczyńka reakcyjnego, do którego wsypuje się odważoną w ilości ok. 5+10 g naważkę badanego surowca ilastego, pojemnika na kwas solny 1 : 1 oraz małej płuczki wypełnionej stężonym kwasem siarkowym. [więcej w: budomur, produkcja cementu, promostal ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur produkcja cementu promostal