Skip to content

Transport poziomy wózkami

2 miesiące ago

147 words

Transport poziomy wózkami poruszającymi się po szynach nazywamy transportem sztywnym. Do maszynowych środków transportu poziomego należą: pojazdy drogowe mechaniczne i pojazdy szynowe mechaniczne. Do drogowych pojazdów mechanicznych należą sarno chody , ciągniki i wszelkiego rodzaju wózki mające podwozia na kołach i poruszane przez silnik spalinowy lub elektryczny. Samochód ciężarowy służy do przewożenia wszelkich ładunków: cegły, materiałów sypkich i elementów budowlanych. Do przewożenia materiałów sypkich używa się samochodu-wywrotki. Do przewożenia dużych i ciężkich elementów budowlanych służy ciągnik samochodowy. Samochody i ciągniki samochodowe są szybkim środkiem transportu, stosowanym przeważnie do przewożenia materiałów i elementów budowlanych na większe odległości. Przeciętna ich szybkość wynosi 40–; -60 km/godz. Wymagają one dróg bitych lub nawierzchni utwardzonych przez zwałowanie tłucznia kamiennego lub ceglanego . [patrz też: produkcja cementu, cement glinowy, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy produkcja cementu zawidawie