Skip to content

Teorie te przyjal dla cementów Le Chatelier w roku 1887

4 tygodnie ago

135 words

Teoria krystalizacyjna opracowana przez Lavoisiera w roku 1765 oparta jest na teorii wiązania. gipsu. Teorię tę przyjął dla cementów Le Chatelier w roku 1. 887, uwzględniając trzy zjawiska: chemiczne zjawisko uwodnienia składników cementu, fizyczne zjawisko krystalizacji i mechaniczne zjawisko twardnienia. Teoria twardnienia Michaelisa opada jest na zjawisku tworzenia się koloidalnych produktów uwodnienia. Teoria roztworów stałych Freyssineta (Francja 1925), wyjaśnia mechanizm skurczów zachodzących w betonie. Teoria A. A. Bajkowa wiązania i twardnienia materiałów wiążących jest teorią obecnie powszechnie przyjętą. Według tej teorii w procesie wiązania i twardnienia cementu wydzielić należy trzy stadia, tj. okres zarobienia wodą, czyli okres przygotowawczy, okres koloidyzacji, czyli wiązania oraz okres krystalizacji, czyli twardnienia. [patrz też: sprzedaż elementów ogrodzenia mazowieckie, magazyny do wynajęcia w ofercie kraków, rolety materiałowe ]

Powiązane tematy z artykułem: magazyny do wynajęcia w ofercie kraków rolety materiałowe sprzedaż elementów ogrodzenia mazowieckie