Skip to content

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

4 tygodnie ago

122 words

TECHNOLOGIA ALUMINIUM . 0BRÓBKA W CELU PODWYŻSZENIA WYTRZYMAŁOSCI Podwyższenie wytrzymałości Al można uzyskać przez obróbkę na zimno lub obróbkę cieplną. Obróbka na zimno. Przez obróbkę na zimno można otrzymać podwyższenie wytrzymałości zarówno stopów, jak i czystego aluminium. Podwyższenie wytrzymałości (wzmocnienie) uzyskuje się przez wyciąganie materiału poza granicę plastyczności, czyli tzw. zgniot na zimno, np. przy przeciąganiu (drutów), walcowaniu lub wytłaczaniu. Uzyskane podwyższenie wytrzymałości, połączone ze zmniejszeniem wydłużenia, Jest zależne ad stopnia zgniotu wyrażonego stosunkiem ubytku LI F powierzchni przekroju 1+i30 poprzecznego do F – powierzchni pierwotnej. Zależność dla stopu AIMn oraz dla czystego aluminium . [patrz też: listwy przysufitowe, listwy przysufitowe zewnętrzne, utylizacja eternitu ]

Powiązane tematy z artykułem: firma zbrojarska listwy przysufitowe utylizacja eternitu