Skip to content

Tag: zawidawie

Zielony dach rozwiązaniem dla osób z większym portfelem

4 miesiące ago

178 words

Już w starożytności, żyjący w tym okresie nasi przodkowie, wykorzystywali rośliny zielone jako pokrycia dachowe. Świetnym przykładem ich wspaniałego kunsztu, są ogrody królowej Semiramidy zlokalizowane w Mezopotamii. Aktualnie inwestorzy, którzy w swoim budżecie posiadają nieco większe zasoby finansowe, cały czas poszukują pomysłów na wyróżnienie posiadanej przez nich posiadłości. Jednym z nich, moim zdaniem, może być…

Gonty drewniane

4 miesiące ago

163 words

Osoby poszukujące poprzez wyszukiwarkę internetową informacji o ekologicznych rozwiązaniach dla każdego domu, prędzej czy później natrafią na artykuł o gontach drewnianych. Te pokrycia dachowe, wykorzystywane już kilkadziesiąt lat temu w budowanych domach góralskich, przeżywają aktualnie epokę odrodzenia. Co prawda cena, jaką należy zapłacić za metr kwadratowy pokrycia, pozwala na jego zakup nielicznej części naszego społeczeństwa.…

Produkcja cementu glinowego metoda topienia mieszaniny surowców

4 miesiące ago

386 words

Produkcja cementu glinowego metodą topienia mieszaniny surowców. Boksyt przed podaniem go do mieszaniny surowcowej poddaje się wstępnej przeróbce, polegającej na rozdrobnieniu i prażeniu w temperaturze około 800°e. W tej temperaturze boksyt traci wodę związaną i jego struktura się rozluźnia, wskutek czego staje się om bardziej kruchy. Drugi składnik- wapno palone – rozdrobnia się w łamaczach.…

Charakterystyczna cecha glinowego cementu ekspansywnego

4 miesiące ago

187 words

Cementu glinowego nie można mieszać z cementem portlandzkim, ponieważ powoduje to znaczne obniżenie wytrzymałości betonu sporządzonego z takiej mieszanki. Na podstawie cementu glinowego produkuje się cement specjalny: glinowy cement ekspansywny. Produkcja tego cementu polega na jednoczesnym przemieleniu klinkieru glinowego z dodatkiem 15 –; – 20% mieszaniny rozszerzającej, przygotowanej w ten sam sposób jak do portlandzkiego…

Transport poziomy wózkami

4 miesiące ago

147 words

Transport poziomy wózkami poruszającymi się po szynach nazywamy transportem sztywnym. Do maszynowych środków transportu poziomego należą: pojazdy drogowe mechaniczne i pojazdy szynowe mechaniczne. Do drogowych pojazdów mechanicznych należą sarno chody , ciągniki i wszelkiego rodzaju wózki mające podwozia na kołach i poruszane przez silnik spalinowy lub elektryczny. Samochód ciężarowy służy do przewożenia wszelkich ładunków: cegły,…

Lokomotywy uzywane do poruszania pociagów waskotorowych

4 miesiące ago

176 words

Lokomotywy używane do poruszania pociągów wąskotorowych mają napęd parowy lub spalinowy. W warunkach budowlanych teren budowy jest często ograniczony i nie pozwala na zmianę kierunku toru wąskotorowego za pomocą zwrotnic i łuków, które zwykle zajmują dużo miejsca. Stosuje się wówczas obrotnice stałe lub przenośne . Obrotnica stała składa się z dwóch tarcz: dolnej, na której…

Wywrotki maja znormalizowana pojemnosc

4 miesiące ago

129 words

Na miękkim i nierównym terenie bardziej wskazane jest posługiwanie się ciągnikiem gąsienicowym. Na budowach dużych osiedli mieszkaniowych lub zakładów przemysłowych transport poziomy materiałów i elementów budowlanych odbywa się często za pomocą pojazdów szynowych, do których należą kolejki wąskotorowe. Przyjęty obecnie rozstaw używanych w budownictwie szyn kolejek wąskotorowych wynosi 600 mm. Po szynach ułożonych na podkładach…

RUDY ALUMINIUM

4 miesiące ago

125 words

RUDY ALUMINIUM Glin (aluminium) należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków i stanowi ok. 8% masy skorupy ziemskiej. Ustępuje tylko tlenowi (47~/(}) i krzemowi (28~/o). We wszystkich rudach glin występuje z tlenem jako A1203. Czystym tlenkiem glinu jest korund, jak szafir i rubin.

gazy wydobywajace sie z elektrolizerów

4 miesiące ago

141 words

Ze względu na gazy wydobywające się z elektrolizerów hala musi być dobrze przewietrzana. Zużycie materiałów i energii na 1 t wytworzonego aluminium wynosi przeciętnie: energia elektryczna 14 000 – 18000 kWh. W kosztach ogólnych tlenek glinu stanowi ok. 45010, energia elektryczna ,- 20% kosztów produkcji. Ze względu na bardzo duże zużycie prądu hutnictwo aluminium rozwinęło…

Wlasnosci fizyczne stopów

4 miesiące ago

126 words

Własności fizyczne stopów do przeróbki plastycznej przyjąć można (zgodnie z normą niemiecką DIN 1725). Z własności aluminium i jego stopów wymienić należy tarcie i odblask. Tarcie. Współczynnik tarcia zależy od rodzaju stopu i jego obróbki, stanu powierzchni, temperatury, nacisku itp. Wartości współczynników tarcia posuwistego, podanych przez różne zakłady doświadczalne, różnią się znacznie pomiędzy sobą.