Skip to content

Tag: zastosowanie cementu

dzialanie ujemne krzemionki

4 miesiące ago

248 words

W wypadku utworzenia się gelenitu działanie ujemne krzemionki polega jeszcze na wiązaniu tlenku glinowego, który jest podstawowym, aktywnym składnikiem cementu. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, jego kryształy mają postać okrągłych ziaren. Im wyższa jest temperatura zaczynu, tym więcej uwodnionego glinianu trójwapniowego wydziela się przy hydratacji. Badania wykazały, że na wytrzymałość cementu glinowego wpływa temperatura,…

Wlasnosci i zastosowanie cementu glinowego.

4 miesiące ago

234 words

Własności i zastosowanie cementu glinowego. Cement glinowy jest cementem szybko twardniejącym, uzyskującym w ,pierwszym okresie twardnienia duże wytrzymałości. Własność tę wykorzystuje się w budownictwie, gdzie używa się go przede wszystkim w pracach betonowych awaryjnych, tzn. do betonowania powstałych w betonach wyrw i szczelin oraz przy remontach mostów i dróg. Wysokie ciepło hydratacji umożliwia stosowanie cementu…

Poszczególne elektrolizery

4 miesiące ago

146 words

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz ze względu na trujące gazy, jak fluorowodór lub tlenek węgla, wydobywające się podczas elektrolizy, wanny nakryte są zazwyczaj płaszczem stalowym, zaopatrzonym w górnej swej części w galeryjkę dla obsługi. Do elektrolizy stosuje się prąd stały o napięciu 4+6 V, natężeniu zazwyczaj 40000+100 ,000 A r(może ono jednak dochodzić do…

Wiazanie i twardnienie cementu stanowia proces fizykochemiczny

4 miesiące ago

117 words

W okresie dalszym masa zaczynu cementowego lub też mieszanina mineralno-cementowa twardnieje i kamienieje uzyskując odpowiednie cechy wytrzymałościowe i fizyczne. Jest to okres stwardnienia cementu, który trwa czas dłuższy, ciągnący się nawet przez, wiele lat. Ze względów praktycznych okres 28 dni uważa się za wystarczający dla przebiegu zasadniczych reakcji, nadających betonowi na spoiwie cementowym właściwe cechy…

Dalszym niepozadanym dzialaniem jest zawezanie interwalu pomiedzy temperatura spiekania i topnienia surowców

5 miesięcy ago

177 words

Dalszym niepożądanym działaniem jest zawężanie interwału pomiędzy temperaturą spiekania i topnienia surowców. Surowce takie nie mogą być stosowane do produkcji wyrobów o czerepie spieczonym (klinkieru drogowego i budowlanego) oraz w niektórych wypadkach wyrobów dekarskich. Jednak tlenek wapniowy w postaci pylastej występujący w wyrobie ceramiki budowlanej na ogół nie obniża jego wytrzymałości mechanicznej, a wręcz przeciwnie…

Pluczka sluzy do adsorpcji siarkowodoru uchodzacego wraz z dwutlenkiem wegla i wilgoci

5 miesięcy ago

275 words

Płuczka służy do adsorpcji siarkowodoru uchodzącego wraz z dwutlenkiem węgla i wilgoci. Zapobiega to dużym błędom przy oznaczaniu. Po wsypaniu naważki do naczynka, wlewa się do pojemnika przy zamkniętym kurku szklanym kwas solny i po złożeniu aparatu waży się go z dokładnością ± 0,01 G na wadze laboratoryjnej. Następnie ostrożnie otwiera się kurek i powoli…

W ostatnich latach podjeto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów

5 miesięcy ago

232 words

W ostatnich latach podjęto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów . Obecnie w zakładach ceramiki budowlanej do usuwania i rozdrabniania domieszek skalnych w surowcach ilastych, między innymi marglu, najczęściej stosowane są walce eliminacyjne i precyzyjne walce szybkobieżne. Urządzenia te przeważnie współpracują w agregacie przeróbczym z innymi maszynami ceramicznymi – walcami gładkimi, gniotownikami, mieszarkami…

Nowoczesna architektura : SOM zdobyła nagrodę AIA Institute Honour Award za projekt regionalny i urbanistyczny

5 miesięcy ago

254 words

SOM Plan Centralnego Obszaru Biznesowego w Pekinie (CBD) SOM może teraz dodać do swojej listy 2011 AIA Institute Honor Award za projekt regionalny i miejski. Trwający projekt o powierzchni 4.200.000 mkw. To zwycięski projekt międzynarodowego konkursu na projekt poszerzający CBD w Pekinie. Plan zakłada stworzenie trzech nowych dzielnic, na których znajdują się parki z podpisami…