Skip to content

Tag: styropak

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa

4 miesiące ago

140 words

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa na 2 nóżkach. Na podstawie tej układa się bezpośrednio pierwszą warstwę z 10 cegieł w pozycji tzw. rąbem. Znajdujące się z boków podstawki zabezpieczenia szczytowe zapobiegają zsunięciu się cegły z podstawki. Drugą warstwę, złożoną również z 10 cegieł, układa się, w takim samym położeniu na pierwszej.

Rozladowanie taczek odbywa sie w odwrotnej kolejnosci

4 miesiące ago

180 words

Obecnie ze względu na ulżenie w pracy zatrudnionym przy transporcie kobietom projektuje się zmniejszenie ładunku do 50 cegieł (5 warstw po 10 cegieł). Do poziomego transportu cegieł w pojemniku tego typu potrzebne są specjalne taczki. Taczki takie są zaopatrzone w przedniej części w tzw. widły, które robotnik po ustawieniu taczek w pozycji pionowej podsuwa pod…

Stopy odlewnicze

4 miesiące ago

179 words

Stopy odlewnicze. Do stopów odlewniczych należą: a. Stopy aluminium z miedzią. Zawierają one 4+141)/0 Cu, oprócz tego w mniejszych ilościach Si, Mg, Fe. Stopy te posiadają średnią wytrzymałość (Rr = 11+22 kG/mm2), są mało odporne na korozję, odznaczają się jednak dobrą lejnością i skrawalnością.

Teorie te przyjal dla cementów Le Chatelier w roku 1887

4 miesiące ago

128 words

Teoria krystalizacyjna opracowana przez Lavoisiera w roku 1765 oparta jest na teorii wiązania. gipsu. Teorię tę przyjął dla cementów Le Chatelier w roku 1. 887, uwzględniając trzy zjawiska: chemiczne zjawisko uwodnienia składników cementu, fizyczne zjawisko krystalizacji i mechaniczne zjawisko twardnienia. Teoria twardnienia Michaelisa opada jest na zjawisku tworzenia się koloidalnych produktów uwodnienia.

Ta wlasnosc cementu stanowi jego slaba strone i jest jednym z powodów korozji betonu

4 miesiące ago

101 words

Krzemian dwuwapniowy ulega działaniu wody (hydratacja) powoli, natomiast następny kolejny składnik cementu, tj. glinian trójwapniowy – szybko. Jak widać z przebiegu reakcji powstaje Ca(OH)2, który rozpuszcza się w wodzie i wstępuje w reakcje chemiczne z różnymi rozpuszczalnymi w wodzie substancjami. Ta własność cementu stanowi jego słabą stronę i jest jednym z powodów korozji betonu. W…

Oznaczenie wspólczynnika K nie pozwala w zupelnie pewny sposób ustalic mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej i moze byc tylko dla porównania uzupelnieniem innych badan

4 miesiące ago

277 words

Oznaczenie współczynnika K nie pozwala w zupełnie pewny sposób ustalić mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej i może być tylko dla porównania uzupełnieniem innych badań. Szczególnie dla wyrobów, które zawierają dużą ilość tlenku wapniowego w masie czerepu w postaci pylastej, współczynnik K daje wyniki niezgodne. Powodem tego jest wypłukiwanie wodorotlenku wapniowego z czerepu wyrobu podczas gotowania, wskutek…

W ostatnich latach podjeto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów

5 miesięcy ago

232 words

W ostatnich latach podjęto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów . Obecnie w zakładach ceramiki budowlanej do usuwania i rozdrabniania domieszek skalnych w surowcach ilastych, między innymi marglu, najczęściej stosowane są walce eliminacyjne i precyzyjne walce szybkobieżne. Urządzenia te przeważnie współpracują w agregacie przeróbczym z innymi maszynami ceramicznymi – walcami gładkimi, gniotownikami, mieszarkami…

Architektura i nowoczesne budownictwo – Kupno Premium Outlet / Yamasaki Ku Hong Associates Design Lab

5 miesięcy ago

385 words

Yamasaki Ku Hong Associates Design Lab zostało nagrodzone pierwszą nagrodą za zaproszenie do konkursu na projekt nowego centrum handlowego w Buyeo w Korei. Dodatkowe zdjęcia projektu i procesu architektów można obejrzeć po skoku. Celem konkursu Lotta na klienta jest znalezienie projektu spełniającego trzy misje: Nowy punkt orientacyjny dla Buyeo, starej stolicy Korei; Fun Place, kierunek…

Architektura 21szego wieku : Habitat Make Us Blind / Espai MGR

5 miesięcy ago

281 words

Dzięki uprzejmości Bernat Ivars + Manuel Lopez Hiszpański duet Bernata Ivarsa i Manuela Lopeza z Espai MGR podzielił się swoją najnowszą pracą, Habitat Make Us Blind, serią badającą potencjał przeprogramowania pustych miejsc w centrum Walencji. Dalsze teksty opisujące projekt i więcej zdjęć są dostępne po przerwie. Dzień po dniu mijamy puste miejsca w centrum miasta.…

Budownictwo i architektura : AIA 2013: Citizen Architect

5 miesięcy ago

574 words

Cameron Sinclair na Konwencji Krajowej AIA 2013 w Denver. Blogu. Kiedy budujesz piękny budynek, ludzie go uwielbiają. A najbardziej zrównoważonym budynkiem na świecie jest ten, który jest kochany. – Cameron Sinclair, współzałożyciel Architecture for HumanityCameron Sinclair jest człowiekiem, który podtrzymuje swoją pasję pomagania w ulepszaniu świata, jeden projekt na raz, poprzez wykorzystanie wykwalifikowanego entuzjazmu podobnie…