Skip to content

Tag: stal bud skoczów

Przemial cementu glinowego

4 miesiące ago

160 words

Przemiał cementu glinowego. Klinkier cementu glinowego otrzymamy metodą topienia łub spiekania po skruszeniu w łamaczach do wielkości kawałków 20 + 25 mm przemiela się bez żadnych dodatków w młynach cementu. Fabryka cementu gli:n,owego powinna mieć duże młyny o znacznej wydajności, ponieważ klinkier cementu glinowgo jest bardzo twardy i ma małą zdolność przemielenia się. Stopień zmielenia…

Lokomotywy uzywane do poruszania pociagów waskotorowych

4 miesiące ago

176 words

Lokomotywy używane do poruszania pociągów wąskotorowych mają napęd parowy lub spalinowy. W warunkach budowlanych teren budowy jest często ograniczony i nie pozwala na zmianę kierunku toru wąskotorowego za pomocą zwrotnic i łuków, które zwykle zajmują dużo miejsca. Stosuje się wówczas obrotnice stałe lub przenośne . Obrotnica stała składa się z dwóch tarcz: dolnej, na której…

Wywrotki maja znormalizowana pojemnosc

4 miesiące ago

129 words

Na miękkim i nierównym terenie bardziej wskazane jest posługiwanie się ciągnikiem gąsienicowym. Na budowach dużych osiedli mieszkaniowych lub zakładów przemysłowych transport poziomy materiałów i elementów budowlanych odbywa się często za pomocą pojazdów szynowych, do których należą kolejki wąskotorowe. Przyjęty obecnie rozstaw używanych w budownictwie szyn kolejek wąskotorowych wynosi 600 mm. Po szynach ułożonych na podkładach…

Napelnianie wlewnic zeliwnych

4 miesiące ago

204 words

Napełnianie wlewnic żeliwnych odbywa się najczęściej w sposób ciągły. Sposób odlewania gąsek z pieca obrotowego do wlewnic, umieszczonych na taśmie bez końca. Bloki mają przekrój prostokątny przy ciężarze od kilkudziesięciu do przeszło tysiąca kG lub okrągły przy ciężarze do kilkuset kG. Sposób półciągły odlewania bloku wg metody VLW (Vereinigte Leichtmetall Werk e. Z pieca do…

Belit czyli krzemian dwuwapniowy

4 miesiące ago

136 words

Belit czyli krzemian dwuwapniowy o wzorze 2CaO Si02 (oznaczany w skrócie C2S), bądź też według niektórych badaczy mieszanina , tworzy w szlifach masę koloru żółto-brązowego. Sam 2CaiO Si02 jest związkiem krystalicznym bezbarwnym, topniejącym w temperaturze 2130 C, Występuje on w kilku odmianach polimorficznych, różniących się właściwościami fizycznymi i optycznymi. Brownmilleryt jest czterowapniowym związkiem tlenu glinowego…

Teorie te przyjal dla cementów Le Chatelier w roku 1887

4 miesiące ago

128 words

Teoria krystalizacyjna opracowana przez Lavoisiera w roku 1765 oparta jest na teorii wiązania. gipsu. Teorię tę przyjął dla cementów Le Chatelier w roku 1. 887, uwzględniając trzy zjawiska: chemiczne zjawisko uwodnienia składników cementu, fizyczne zjawisko krystalizacji i mechaniczne zjawisko twardnienia. Teoria twardnienia Michaelisa opada jest na zjawisku tworzenia się koloidalnych produktów uwodnienia.

Wodorotlenek wapniowy

4 miesiące ago

109 words

Wodorotlenek wapniowy oraz uwodniony glinian trójwapniowy są w wodzie rozpuszczalne, lecz tworzą szybko roztwory przesycone, po- wodując ich wydzielanie się w postaci koloidalnej. Wydzielone substancje koloidalne tworzą dookoła ziarn cementu otoczki gelu, mające zdolności wiążące i zagęszczające. Gel skleja ziarna cementu, a w zaprawie – ziarna piasku, przy czym masa zatraca własności plastyczne (wiązanie). Następnie…

W zwiazku z tym szybkosc reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie nastepuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03

5 miesięcy ago

253 words

W związku z tym szybkość reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie następuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03. Dlatego intensywny proces dysocjacji węglanu wapniowego w tych warunkach odbywa się w nieco wyższych temperaturach. Zjawisko to prowadzi bardzo często do niecałkowitego rozkładu węglanów w wypalonych wyrobach ceramiki budowlanej. Szczególnie jeżeli występują one w postaci dużych ziarn i…

Powierzchnia reagujaca w tym przypadku zalezna jest od powierzchni wlasciwej tlenku wapniowego, która jest waznym kryterium aktywnosci wapna palonego

5 miesięcy ago

203 words

Powierzchnia reagująca w tym przypadku zależna jest od powierzchni właściwej tlenku wapniowego, która jest ważnym kryterium aktywności wapna palonego. Powierzchnia właściwa obejmuje powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną ziarn. Waha się ona w szerokich granicach dla wapna palonego, zależnie od warunków wypalania, składu chemicznego węglanu wapniowego i jego uziarnienia . Na przykład pewna ilość próbek wapna palonego…