Skip to content

Tag: psk4 lublin

Rozpuszczanie zwiazków glinu za pomoca kwasów

4 miesiące ago

120 words

Rozpuszczanie związków glinu za pomocą kwasów, z których najczęściej stosowany jest kwas siarkowy. Metody te stosuje się do surowców o małej zawartości (do 3%) tlenku żelaza. Metoda przy użyciu np. kwasu siarkowego polega na prażeniu surowca (np. glinki), poddaniu go działaniu kwasu siarkowego, z którego otrzymuje się siarczan glinu, a następnie wodorotlenku glinu.

Przy ochladzaniu próbki do temperatury O°C nastepuje normalny skurcz temperaturowy

4 miesiące ago

229 words

Przy ochładzaniu próbki do temperatury O°C następuje normalny skurcz temperaturowy. W zakresie od O do -4°C próbka pod wpływem ciśnienia lodu krystalizującego w kapilarach i porach ulega rozszerzeniu. Przy dalszym ochładzaniu do temperatury -15°C próbka ponownie kurczy się nieznacznie. Po osiągnięciu temperatury -15°C przerywa się dalsze ochładzanie próbki i zaczyna się ją powoli ogrzewać specjalną…

Stwierdzono, ze wyroby posiadajace czarny rdzen w czerepie wskutek redukujacego wypalania wykazuja w niektórych przypadkach mniejsza mrozoodpornosc

4 miesiące ago

243 words

Stwierdzono, że wyroby posiadające czarny rdzeń w czerepie wskutek redukującego wypalania wykazują w niektórych przypadkach mniejszą mrozoodporność. Podstawowy jednak wpływ na mrozoodporność ma prawdopodobnie właściwy charakter reologiczny masy roboczej, a przede wszystkim zapewnienie jej zrównoważonego tiksotropowo-dylantacyjnego przepływu w czasie formowania. Poza składem mineralnym ma na to wpływ hałdowanie, dołowanie (kilka tygodni), obecność pewnych dodatków (np.…

Wplyw na przebieg procesu hydratacji tlenku wapniowego ma ponadto ilosc reagujacej wody i temperatura reakcji

5 miesięcy ago

180 words

Wpływ na przebieg procesu hydratacji tlenku wapniowego ma ponadto ilość reagującej wody i temperatura reakcji. W praktyce technologicznej nie rozpatruje się zjawisk związanych z przebiegiem hydratacji ziarn tlenku wapniowego w wypalonym czerepie, a raczej bada się wpływ ilościowej zawartości w surowcu ilastym węglanu wapniowego i jego granulacji na strukturę i wytrzymałość wyrobów. Niektórzy autorzy podają…

Próbki powinny byc tak ustawione, aby nie stykaly sie ze soba

5 miesięcy ago

302 words

Próbki powinny być tak ustawione, aby nie stykały się ze sobą. Naczynie wraz z próbkami wstawia się do drugiego naczynia z wrzącą wodą na okres 2 godzin. Zwierciadło wrzącej wody powinno znajdować się kilka centymetrów poniżej poziomu siatki. Po zakończeniu naparzania próbek określa się stan struktury czerepu (ilość odprysków, średnica itp. ).

Reakcje odzwierciedlaja lepiej ten proces, gdyz w pierwszym etapie powstaje weglan magnezowy, a dopiero potem reaguje on z CaS04 dajac MgS04

5 miesięcy ago

340 words

Reakcje odzwierciedlają lepiej ten proces, gdyż w pierwszym etapie powstaje węglan magnezowy, a dopiero potem reaguje on z CaS04 dając MgS04. Przebieg dysocjacji termicznej związków siarki zbadano dla niektórych typowych surowców ilastych występujących w kraju. Stosowano do tego celu aparaturę. Aparatura ta składa się: z pieca grzewczego z rurą kwarcową przepływościomierza Venturiego, naczyniek absorpcyjnych ,…

Niewatpliwie bardzo duzy wplyw na te procesy ma obecnosc domieszki weglanów w surowcach, szczególnie weglanu magnezowego

5 miesięcy ago

226 words

Niewątpliwie bardzo duży wpływ na te procesy ma obecność domieszki węglanów w surowcach, szczególnie węglanu magnezowego. Ogólnie można stwierdzić, że dokładna znajomość składu chemicznego surowców, warunków wypalania oraz przebiegu procesu dysocjacji termicznej związków siarki zawartych w surowcach pozwala na prawidłowe ustawienie procesu technologicznego produkcji, przy którym otrzymuje się wyroby ceramiki budowlanej o możliwie najmniejszej zawartości…

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Restaurants Part VII

5 miesięcy ago

367 words

Myślisz o wyjściu na przekąskę dziś wieczorem. Oto pięć wspaniałych restauracji, które zainspirują Cię! Sprawdź je wszystkie po przerwie. Restauracja Cave / Koichi Takada Architects Zmieniamy sposób, w jaki jemy i rozmawiamy w restauracjach. Jakość akustyczna restauracji przyczynia się do komfortu i satysfakcji z posiłku. Eksperymentowaliśmy z poziomami hałasu w odniesieniu do komfortu jadalni i…

Budownictwo i architektura : Propozycja McAdam Architekci dla rozwoju wielofunkcyjnego w Soczi

5 miesięcy ago

327 words

Dzięki uprzejmości McAdam Architects McAdam Architects, w ramach joint venture z moskiewskim Ginzburg Architects, został zakwalifikowany na 40 000 m2 mieszanego wykorzystania,. Sputnik. wielopiętrowy rozwój w kurorcie Soczi (region Krasnodar), na wybrzeżu Morza Czarnego, w południowej Rosji. Projekt. 75m znajduje się w formalnej scenerii parku, wzdłuż bulwaru Kurortny Prospekt, głównego bulwaru w Soczi i na…