Skip to content

Tag: promostal

Pojemnik klatkowy

4 miesiące ago

157 words

Pojemnik klatkowy na 104 cegły typ romb 1 składa się z podstawek stalowych oraz 4 ścianek bocznych, połączonych ze sobą zawiasowo po dwie. Konstrukcja ścianek i podstawek jest podobna do konstrukcji tych elementów w pojemniku typu Malcewa. Cegłę można układać na płask lub na rąb. W pierwszym wypadku układa się na każdej podstawce po 4…

Rozladowanie taczek odbywa sie w odwrotnej kolejnosci

4 miesiące ago

180 words

Obecnie ze względu na ulżenie w pracy zatrudnionym przy transporcie kobietom projektuje się zmniejszenie ładunku do 50 cegieł (5 warstw po 10 cegieł). Do poziomego transportu cegieł w pojemniku tego typu potrzebne są specjalne taczki. Taczki takie są zaopatrzone w przedniej części w tzw. widły, które robotnik po ustawieniu taczek w pozycji pionowej podsuwa pod…

Ciagniki maja mniejsza predkosc ruchu niz samochody

4 miesiące ago

142 words

Do transportu na placu budowy, gdzie nie ma utwardzonych ,dróg komunikacyjnych, lepiej niż samochód nadaje się ciągnik kołowy lub ciągnik gąsienicowy. Ciągniki mają mniejszą prędkość ruchu niż samochody, lecz zaletą tego rodzaju transportu jest pełne wykorzystanie silnika. Osiągamy to dzięki temu, że ciągnik nie jest związany sztywno z platformą jak samochód, lecz pracuje w powiązaniu…

Glinian trójwapniowy

4 miesiące ago

123 words

Glinian trójwapniowy o wzorze 3CaO Ab03 (oznaczany w skrócie C3A) wchodzi przeważnie w skład zeszklonej części klinkieru. Nie ulega zmianom do temperatury 535 -c. Wykazuje ciężar właściwy równy 3,04 G/cm3. Ma silne własności hydrauliczne, wiąże szybko i twardnieje, przy czym szybko wzrasta jego wytrzymałość. W późniejszym okresie przyrost wytrzymałości jest już stosunkowo nieznaczny.

Ilosc cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymuja oraz obnizenie wytrzymalosci mechanicznej jest miara mrozoodpornosci wyrobów

4 miesiące ago

252 words

Ilość cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymują oraz obniżenie wytrzymałości mechanicznej jest miarą mrozoodporności wyrobów. Metoda ta jednak daje wyniki odbiegające od warunków naturalnych zamrażania wyrobów i jest ostrzejszym kryterium oceny jakości w tym zakresie. Dokładne rozeznanie odporności na działanie mrozu ceramicznych materiałów, budowlanych dają badania dyIatometryczne. Stosuje się do tego celu dylatometr specjalnie przystosowany…

Przy ochladzaniu próbki do temperatury O°C nastepuje normalny skurcz temperaturowy

4 miesiące ago

229 words

Przy ochładzaniu próbki do temperatury O°C następuje normalny skurcz temperaturowy. W zakresie od O do -4°C próbka pod wpływem ciśnienia lodu krystalizującego w kapilarach i porach ulega rozszerzeniu. Przy dalszym ochładzaniu do temperatury -15°C próbka ponownie kurczy się nieznacznie. Po osiągnięciu temperatury -15°C przerywa się dalsze ochładzanie próbki i zaczyna się ją powoli ogrzewać specjalną…

Powyzsze czynniki nieraz sa powodem bardzo opóznionego procesu hydratacji tlenku wapniowego w gotowych wyrobach, po ich zetknieciu sie z wilgocia zawarta w atmosferze

5 miesięcy ago

190 words

Powyższe czynniki nieraz są powodem bardzo opóźnionego procesu hydratacji tlenku wapniowego w gotowych wyrobach, po ich zetknięciu się z wilgocią zawartą w atmosferze. W praktyce proces ten może przebiegać w wyrobach ceramiki budowlanej nawet p rzez okres kilku miesięcy i występować już w gotowych obiektach budowlanych. Do dalszych węglanów występujących rzadziej i w mniejszych ilościach…