Skip to content

Tag: pokrycia dachowe

Zielony dach rozwiązaniem dla osób z większym portfelem

4 miesiące ago

178 words

Już w starożytności, żyjący w tym okresie nasi przodkowie, wykorzystywali rośliny zielone jako pokrycia dachowe. Świetnym przykładem ich wspaniałego kunsztu, są ogrody królowej Semiramidy zlokalizowane w Mezopotamii. Aktualnie inwestorzy, którzy w swoim budżecie posiadają nieco większe zasoby finansowe, cały czas poszukują pomysłów na wyróżnienie posiadanej przez nich posiadłości. Jednym z nich, moim zdaniem, może być…

Gonty drewniane

4 miesiące ago

163 words

Osoby poszukujące poprzez wyszukiwarkę internetową informacji o ekologicznych rozwiązaniach dla każdego domu, prędzej czy później natrafią na artykuł o gontach drewnianych. Te pokrycia dachowe, wykorzystywane już kilkadziesiąt lat temu w budowanych domach góralskich, przeżywają aktualnie epokę odrodzenia. Co prawda cena, jaką należy zapłacić za metr kwadratowy pokrycia, pozwala na jego zakup nielicznej części naszego społeczeństwa.…

Produkcja cementu glinowego metoda topienia mieszaniny surowców

4 miesiące ago

386 words

Produkcja cementu glinowego metodą topienia mieszaniny surowców. Boksyt przed podaniem go do mieszaniny surowcowej poddaje się wstępnej przeróbce, polegającej na rozdrobnieniu i prażeniu w temperaturze około 800°e. W tej temperaturze boksyt traci wodę związaną i jego struktura się rozluźnia, wskutek czego staje się om bardziej kruchy. Drugi składnik- wapno palone – rozdrobnia się w łamaczach.…

Charakterystyczna cecha glinowego cementu ekspansywnego

4 miesiące ago

187 words

Cementu glinowego nie można mieszać z cementem portlandzkim, ponieważ powoduje to znaczne obniżenie wytrzymałości betonu sporządzonego z takiej mieszanki. Na podstawie cementu glinowego produkuje się cement specjalny: glinowy cement ekspansywny. Produkcja tego cementu polega na jednoczesnym przemieleniu klinkieru glinowego z dodatkiem 15 –; – 20% mieszaniny rozszerzającej, przygotowanej w ten sam sposób jak do portlandzkiego…

Pojemnik klatkowy

4 miesiące ago

157 words

Pojemnik klatkowy na 104 cegły typ romb 1 składa się z podstawek stalowych oraz 4 ścianek bocznych, połączonych ze sobą zawiasowo po dwie. Konstrukcja ścianek i podstawek jest podobna do konstrukcji tych elementów w pojemniku typu Malcewa. Cegłę można układać na płask lub na rąb. W pierwszym wypadku układa się na każdej podstawce po 4…

Srodki transportu poziomego

4 miesiące ago

124 words

Środki transportu poziomego Do wewnętrznego transportu poziomego służą następujące środki transportu ręcznego: a. Taczki drewniane lub metalowe służące przede wszystkim do przewozu materiałów sypkich, zapraw i betonów. Pojemność taczek wynosi 0,06; -0,07 m. Wyłącznie do przewozu zapraw i betonów służą dwukołowe wózki, tzw. japonki o pojemności 0,20; -0,25 m.

Lokomotywy uzywane do poruszania pociagów waskotorowych

4 miesiące ago

176 words

Lokomotywy używane do poruszania pociągów wąskotorowych mają napęd parowy lub spalinowy. W warunkach budowlanych teren budowy jest często ograniczony i nie pozwala na zmianę kierunku toru wąskotorowego za pomocą zwrotnic i łuków, które zwykle zajmują dużo miejsca. Stosuje się wówczas obrotnice stałe lub przenośne . Obrotnica stała składa się z dwóch tarcz: dolnej, na której…

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU

4 miesiące ago

151 words

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU Proces otrzymywania aluminium odbywa się w dwu etapach: b) przetwarzanie rudy na tlenek glinu, c) elektroliza tlenku glinu w stopionym kriolicie. Dla otrzymania tlenku glinu należy odpowiednio przerobić surowce zawierające glin. Istnieje szereg metod produkcyjnych otrzymywania tlenku glinu tak z boksytu, jak i innych surowców zawierających glin. Metody te można…

Metody rozsypowe

4 miesiące ago

149 words

Metody rozsypowe, polegające na stapianiu boksytu, wapienia (anhydrytu) i koksu w piecu elektrycznym. W grupie tej należy wymienić opracowaną w Polsce metodę otrzymywania tlenku glinu z wytopionego w piecu szybowym samorozsypującego się żużla glinowo-wapniowego (K. Axerman, B. Żmudziński, S. Żurakowski).

Stopy odlewnicze

4 miesiące ago

179 words

Stopy odlewnicze. Do stopów odlewniczych należą: a. Stopy aluminium z miedzią. Zawierają one 4+141)/0 Cu, oprócz tego w mniejszych ilościach Si, Mg, Fe. Stopy te posiadają średnią wytrzymałość (Rr = 11+22 kG/mm2), są mało odporne na korozję, odznaczają się jednak dobrą lejnością i skrawalnością.