Skip to content

Tag: parapety z kamienia

dzialanie ujemne krzemionki

4 miesiące ago

248 words

W wypadku utworzenia się gelenitu działanie ujemne krzemionki polega jeszcze na wiązaniu tlenku glinowego, który jest podstawowym, aktywnym składnikiem cementu. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, jego kryształy mają postać okrągłych ziaren. Im wyższa jest temperatura zaczynu, tym więcej uwodnionego glinianu trójwapniowego wydziela się przy hydratacji. Badania wykazały, że na wytrzymałość cementu glinowego wpływa temperatura,…

Wlasnosci i zastosowanie cementu glinowego.

4 miesiące ago

234 words

Własności i zastosowanie cementu glinowego. Cement glinowy jest cementem szybko twardniejącym, uzyskującym w ,pierwszym okresie twardnienia duże wytrzymałości. Własność tę wykorzystuje się w budownictwie, gdzie używa się go przede wszystkim w pracach betonowych awaryjnych, tzn. do betonowania powstałych w betonach wyrw i szczelin oraz przy remontach mostów i dróg. Wysokie ciepło hydratacji umożliwia stosowanie cementu…

Samochody do przewozu cementu luzem

4 miesiące ago

155 words

Samochody do przewozu cementu luzem coraz bardziej zaczynają wypierać na większych budowach dostawy cementu w workach, Ładowanie zbiorników umieszczonych na przyczepie samochodu odbywa się bezpośrednio z silosów (zbiorników) w cementowni. Pobieranie cementu z silosów przy pomocy przewodów pneumatycznych przebiega z szybkością około 1 t na minutę tak, że czas ładowania jednego wozu o nośności około…

ELEKTROLIZA TLENKU GLINU

4 miesiące ago

123 words

ELEKTROLIZA TLENKU GLINU Dalszy proces otrzymywania aluminium polega na elektrolizie tlenku glinu w roztopionym kriolicie służącym za rozpuszczalnik. Proces ten odbywa się w wannach, tzw. elektrolizerach, a prąd doprowadza się za pomocą elektrod węglowych. Elektrody wykonane są z masy węglowej, uzyskanej z koksu naftowego lub smołowego. Elektrolizer jest to wanna, zazwyczaj prostokątna, o wymiarach w…

Stopy do przeróbki plastycznej

4 miesiące ago

122 words

Stopy do przeróbki plastycznej. Do przeróbki plastycznej są stosowane: a. Stopy aluminium z magnezem AIMg – odznaczają się średnią wytrzymałością, odpornością na korozję, dobrą spawalnością. Stopy te znane są też pod nazwą hydronahum w Niemczech, altmag w ZSRR, peraluman w Szwajcarii, b. Stopy aluminium z magnezem i krzemem AIMgSi – posiadają średnią wytrzymałość, odporność na…

STOPY ALUMINIUM

4 miesiące ago

129 words

STOPY ALUMINIUM Jako materiał konstrukcyjny stosuje się jedynie stopy aluminium. Najczęściej stosowanymi składnikami poza aluminium są: miedź, krzem, magnez, mangan, cynk, rzadziej nikiel, tytan, żelazo lub inne metale w drobnych ilościach. Większość dodatków stopu (prócz krzemu, cynku i kilku rzadziej stosowanych składników) tworzy z aluminium związki chemiczne, jak A12Cu, A13Mg2, lub też związki chemiczne między…

Wlasnosci fizyczne stopów

4 miesiące ago

126 words

Własności fizyczne stopów do przeróbki plastycznej przyjąć można (zgodnie z normą niemiecką DIN 1725). Z własności aluminium i jego stopów wymienić należy tarcie i odblask. Tarcie. Współczynnik tarcia zależy od rodzaju stopu i jego obróbki, stanu powierzchni, temperatury, nacisku itp. Wartości współczynników tarcia posuwistego, podanych przez różne zakłady doświadczalne, różnią się znacznie pomiędzy sobą.

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

4 miesiące ago

123 words

TECHNOLOGIA ALUMINIUM . 0BRÓBKA W CELU PODWYŻSZENIA WYTRZYMAŁOSCI Podwyższenie wytrzymałości Al można uzyskać przez obróbkę na zimno lub obróbkę cieplną. Obróbka na zimno. Przez obróbkę na zimno można otrzymać podwyższenie wytrzymałości zarówno stopów, jak i czystego aluminium. Podwyższenie wytrzymałości (wzmocnienie) uzyskuje się przez wyciąganie materiału poza granicę plastyczności, czyli tzw.

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materialów budowlanych przed wilgocia maja rózne preparaty silikonowe

4 miesiące ago

148 words

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materiałów budowlanych przed wilgocią mają różne preparaty silikonowe. Na przykład stosuje się impregnowanie dachówek silikonami przez zraszanie ich lub nawilżanie odpowiednimi roztworami. Tego rodzaju impregnacja obniża nasiąkliwość czerepu i jego przepuszczalność dla wilgoci w fazie ciekłej. Przepuszcza on jednak parę wodną. Odnośnie podwyższenia mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej…