Skip to content

Tag: neonet pszczyna

Pojemnik klatkowy

4 miesiące ago

157 words

Pojemnik klatkowy na 104 cegły typ romb 1 składa się z podstawek stalowych oraz 4 ścianek bocznych, połączonych ze sobą zawiasowo po dwie. Konstrukcja ścianek i podstawek jest podobna do konstrukcji tych elementów w pojemniku typu Malcewa. Cegłę można układać na płask lub na rąb. W pierwszym wypadku układa się na każdej podstawce po 4…

Samochody do przewozu cementu luzem

4 miesiące ago

155 words

Samochody do przewozu cementu luzem coraz bardziej zaczynają wypierać na większych budowach dostawy cementu w workach, Ładowanie zbiorników umieszczonych na przyczepie samochodu odbywa się bezpośrednio z silosów (zbiorników) w cementowni. Pobieranie cementu z silosów przy pomocy przewodów pneumatycznych przebiega z szybkością około 1 t na minutę tak, że czas ładowania jednego wozu o nośności około…

ELEKTROLIZA TLENKU GLINU

4 miesiące ago

123 words

ELEKTROLIZA TLENKU GLINU Dalszy proces otrzymywania aluminium polega na elektrolizie tlenku glinu w roztopionym kriolicie służącym za rozpuszczalnik. Proces ten odbywa się w wannach, tzw. elektrolizerach, a prąd doprowadza się za pomocą elektrod węglowych. Elektrody wykonane są z masy węglowej, uzyskanej z koksu naftowego lub smołowego. Elektrolizer jest to wanna, zazwyczaj prostokątna, o wymiarach w…

Blache póltwarda

4 miesiące ago

134 words

Związane ze wzmocnieniem materiału powiększenie twardości często nie jest zjawiskiem pożądanym; dla zmiękczenia materiału (połączonego ze zmniejszeniem wytrzymałości) poddaje się go wówczas wyżarzeniu W zależności od stopnia zgniotu, temperatury oraz czasu wyżarzania materiał przybiera różne stopnie twardości, które się oznacza liczbami, np. O, 1/4, 1/2, 3/4, 1, lub też nazwami: materiał miękki, półtwardy i twardy…

Ta wlasnosc cementu stanowi jego slaba strone i jest jednym z powodów korozji betonu

4 miesiące ago

101 words

Krzemian dwuwapniowy ulega działaniu wody (hydratacja) powoli, natomiast następny kolejny składnik cementu, tj. glinian trójwapniowy – szybko. Jak widać z przebiegu reakcji powstaje Ca(OH)2, który rozpuszcza się w wodzie i wstępuje w reakcje chemiczne z różnymi rozpuszczalnymi w wodzie substancjami. Ta własność cementu stanowi jego słabą stronę i jest jednym z powodów korozji betonu. W…

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach

4 miesiące ago

251 words

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach. Ogólnie rzecz biorąc, kapilary o średnicy poniżej dolnej granicy średnic kapilar i porów niebezpiecznych nie mają dużego wpływu na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej. Objętość porów i kapilar niebezpiecznych dla danego wyrobu ceramiki budowlanej określa się przez ustalenie ilości wody zamarzniętej w porach i kapilarach w zakresie temperatur…

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materialów budowlanych przed wilgocia maja rózne preparaty silikonowe

4 miesiące ago

148 words

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materiałów budowlanych przed wilgocią mają różne preparaty silikonowe. Na przykład stosuje się impregnowanie dachówek silikonami przez zraszanie ich lub nawilżanie odpowiednimi roztworami. Tego rodzaju impregnacja obniża nasiąkliwość czerepu i jego przepuszczalność dla wilgoci w fazie ciekłej. Przepuszcza on jednak parę wodną. Odnośnie podwyższenia mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej…

WLASNOSCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WEGLANÓW WYSTEPUJACYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ

4 miesiące ago

295 words

WŁASNOŚCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WĘGLANÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ . Najczęściej spotykanym składnikiem węglanowym w surowcach ilastych jest węglan wapniowy CaC03, o teoretycznym składzie chemicznym 56010 CaO i 44010 CO2. Występuje on przeważnie w postaci minerału, kalcytu, zawierającego nieznaczne domieszki izomorficzne węglanów magnezu, żelaza i manganu oraz większą ilość domieszek mechanicznych minerałów ilastych,…

Koncowym produktem tej dysocjacji sa wolne tlenki wapnia i magnezu

5 miesięcy ago

177 words

Końcowym produktem tej dysocjacji są wolne tlenki wapnia i magnezu. W surowcach ilastych ceramiki budowlanej szczególnie niepożądana jest obecność wolnego tlenku magnezowego w procesie wypalania. Może on tworzyć z tlenkiem siarki (S03) bardzo szkodliwy siarczan magnezowy Dotyczy to również węglanu magnezowego MgC03 występującego jako minerał magnezyt. Magnezyt ma połysk szklisty lub matowy, jest bezbarwny, biały,…