Skip to content

Tag: mieszaniny eutektyczne

Produkcja cementu glinowego metoda spiekania mieszaniny surowców.

4 miesiące ago

314 words

Produkcja cementu glinowego metodą spiekania mieszaniny surowców. Przygotowywanie mieszaniny surowcowej jest odmienne niż przy metodzie topienia. Surowy boksyt i wapień suszy się oddzielnie w suszarniach bębnowych i następnie dozuje w odpowiednim stosunku ilo-ściowym do młyna rurowego. W młynie mieszanina surowców rozmiela się na mączkę i dokładnie miesza. Zmielony materiał podaje się do zwilżaczek i formuje…

Sprzet i maszyny do poziomego i pionowego transportu

4 miesiące ago

136 words

Sprzęt i maszyny do poziomego i pionowego transportu na budowie Transport materiałów potrzebnych do wybudowania budynku należy do najbardziej pracochłonnych robót w budownictwie. 1 m3 budynku mieszkalnego bowiem trzeba przenieść około 500 Irg różnych materiałów budowlanych. Dla przeciętnego budynku o kubaturze 10000 m3 (około 115 izb mieszkalnych) trzeba zatem przenieść około 5000 ton materiałów, co…

Stopy do przeróbki plastycznej

4 miesiące ago

122 words

Stopy do przeróbki plastycznej. Do przeróbki plastycznej są stosowane: a. Stopy aluminium z magnezem AIMg – odznaczają się średnią wytrzymałością, odpornością na korozję, dobrą spawalnością. Stopy te znane są też pod nazwą hydronahum w Niemczech, altmag w ZSRR, peraluman w Szwajcarii, b. Stopy aluminium z magnezem i krzemem AIMgSi – posiadają średnią wytrzymałość, odporność na…

Glinian trójwapniowy

4 miesiące ago

123 words

Glinian trójwapniowy o wzorze 3CaO Ab03 (oznaczany w skrócie C3A) wchodzi przeważnie w skład zeszklonej części klinkieru. Nie ulega zmianom do temperatury 535 -c. Wykazuje ciężar właściwy równy 3,04 G/cm3. Ma silne własności hydrauliczne, wiąże szybko i twardnieje, przy czym szybko wzrasta jego wytrzymałość. W późniejszym okresie przyrost wytrzymałości jest już stosunkowo nieznaczny.

W zwiazku z tym podczas obnizania temperatury ponizej zera, zamarzajaca woda zwiekszajac swoja objetosc moze je wypelniac

4 miesiące ago

240 words

W związku z tym podczas obniżania temperatury poniżej zera, zamarzająca woda zwiększając swoją objętość może je wypełniać. W przypadku, gdy objętość tych porów i kapilar jest dostatecznie duża – powyżej 10% całej objętości porów otwartych – nie występują w wyrobie szkodliwe naprężenia mechaniczne i wyrób nie ulega pod wpływem mrozu korozji. Na określeniu w wyrobach…

Z przeprowadzonych róznych badan wynika, ze obnizenie to moze byc bardzo znaczne i jest zalezne od srednicy kapilar i ich ksztaltu

4 miesiące ago

208 words

Z przeprowadzonych różnych badań wynika, że obniżenie to może być bardzo znaczne i jest zależne od średnicy kapilar i ich kształtu. Badania dylatometryczne mrozoodporności mają też ujemne strony, a między innymi: – pojedynczy pomiar dylatometryczny nie daje dokładnego rozeznania; – zmiany rozszerzalności mogą być spowodowane ubocznymi czynnikami (powierzchniowe uszkodzenia, osadzanie się kryształów lodu na próbce);…

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej

5 miesięcy ago

308 words

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej. Podsumowując powyższe uproszczone omówienie mechanizmu i kinetyki reakcji dysocjacji termicznej węglanu wapniowego, można stwierdzić, co następuje: 1. Proces dysocjacji termicznej węglanu wapniowego składa się z procesu rozkładu jonów C032-, adsorpcji drobin CO2 i występowania jonów 02- na powierzchni kryształu oraz powstawania zarodków…

Powierzchnia reagujaca w tym przypadku zalezna jest od powierzchni wlasciwej tlenku wapniowego, która jest waznym kryterium aktywnosci wapna palonego

5 miesięcy ago

203 words

Powierzchnia reagująca w tym przypadku zależna jest od powierzchni właściwej tlenku wapniowego, która jest ważnym kryterium aktywności wapna palonego. Powierzchnia właściwa obejmuje powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną ziarn. Waha się ona w szerokich granicach dla wapna palonego, zależnie od warunków wypalania, składu chemicznego węglanu wapniowego i jego uziarnienia . Na przykład pewna ilość próbek wapna palonego…

Z uwagi jednak na niska z reguly temperature topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie

5 miesięcy ago

325 words

Z uwagi jednak na niską z reguły temperaturę topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie. Chemiczny sposób unieszkodliwiania marglu w surowcach ilastych polega na wprowadzaniu do masy roboczej różnych niskotopliwych domieszek lub związków chemicznych tworzących w procesie wypalania wyrobów ceramiki budowlanej niskotopliwe krzemiany. Najczęściej stosuje się do tego celu domieszki chlorku sodowego, potasowego…

Nowoczesna architektura : SOM zdobyła nagrodę AIA Institute Honour Award za projekt regionalny i urbanistyczny

5 miesięcy ago

254 words

SOM Plan Centralnego Obszaru Biznesowego w Pekinie (CBD) SOM może teraz dodać do swojej listy 2011 AIA Institute Honor Award za projekt regionalny i miejski. Trwający projekt o powierzchni 4.200.000 mkw. To zwycięski projekt międzynarodowego konkursu na projekt poszerzający CBD w Pekinie. Plan zakłada stworzenie trzech nowych dzielnic, na których znajdują się parki z podpisami…