Skip to content

Tag: litdrew

Zielony dach rozwiązaniem dla osób z większym portfelem

4 miesiące ago

178 words

Już w starożytności, żyjący w tym okresie nasi przodkowie, wykorzystywali rośliny zielone jako pokrycia dachowe. Świetnym przykładem ich wspaniałego kunsztu, są ogrody królowej Semiramidy zlokalizowane w Mezopotamii. Aktualnie inwestorzy, którzy w swoim budżecie posiadają nieco większe zasoby finansowe, cały czas poszukują pomysłów na wyróżnienie posiadanej przez nich posiadłości. Jednym z nich, moim zdaniem, może być…

Gonty drewniane

4 miesiące ago

163 words

Osoby poszukujące poprzez wyszukiwarkę internetową informacji o ekologicznych rozwiązaniach dla każdego domu, prędzej czy później natrafią na artykuł o gontach drewnianych. Te pokrycia dachowe, wykorzystywane już kilkadziesiąt lat temu w budowanych domach góralskich, przeżywają aktualnie epokę odrodzenia. Co prawda cena, jaką należy zapłacić za metr kwadratowy pokrycia, pozwala na jego zakup nielicznej części naszego społeczeństwa.…

Produkcja cementu glinowego metoda topienia mieszaniny surowców

4 miesiące ago

386 words

Produkcja cementu glinowego metodą topienia mieszaniny surowców. Boksyt przed podaniem go do mieszaniny surowcowej poddaje się wstępnej przeróbce, polegającej na rozdrobnieniu i prażeniu w temperaturze około 800°e. W tej temperaturze boksyt traci wodę związaną i jego struktura się rozluźnia, wskutek czego staje się om bardziej kruchy. Drugi składnik- wapno palone – rozdrobnia się w łamaczach.…

Charakterystyczna cecha glinowego cementu ekspansywnego

4 miesiące ago

187 words

Cementu glinowego nie można mieszać z cementem portlandzkim, ponieważ powoduje to znaczne obniżenie wytrzymałości betonu sporządzonego z takiej mieszanki. Na podstawie cementu glinowego produkuje się cement specjalny: glinowy cement ekspansywny. Produkcja tego cementu polega na jednoczesnym przemieleniu klinkieru glinowego z dodatkiem 15 –; – 20% mieszaniny rozszerzającej, przygotowanej w ten sam sposób jak do portlandzkiego…

Srodki transportu poziomego

4 miesiące ago

124 words

Środki transportu poziomego Do wewnętrznego transportu poziomego służą następujące środki transportu ręcznego: a. Taczki drewniane lub metalowe służące przede wszystkim do przewozu materiałów sypkich, zapraw i betonów. Pojemność taczek wynosi 0,06; -0,07 m. Wyłącznie do przewozu zapraw i betonów służą dwukołowe wózki, tzw. japonki o pojemności 0,20; -0,25 m.

Boksyt jugoslowianski

4 miesiące ago

151 words

W Europie najbogatsze złoża boksytu znajdują się na Węgrzech; boksyt tam eksploatowany odznacza się dobrą jakością. Drugie z kolei miejsce pod względem bogactwa złóż w Europie zajmuje Jugosławia. Boksyt jugosłowiański ustępuje pod względem jakości węgierskiemu, trudniejsza też jest jego eksploatacja. Z innych rud zawierających mniej niż 50% Ah03 wymienić należy: nefeliny na półwyspie Kola, ałunity…

Rozpuszczanie zwiazków glinu za pomoca kwasów

4 miesiące ago

120 words

Rozpuszczanie związków glinu za pomocą kwasów, z których najczęściej stosowany jest kwas siarkowy. Metody te stosuje się do surowców o małej zawartości (do 3%) tlenku żelaza. Metoda przy użyciu np. kwasu siarkowego polega na prażeniu surowca (np. glinki), poddaniu go działaniu kwasu siarkowego, z którego otrzymuje się siarczan glinu, a następnie wodorotlenku glinu.

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem

4 miesiące ago

142 words

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem – AIZnMg – stosowane od niedawna, odznaczają się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrą spawalnością. Wykazują odporność na korozję pośrednią pomiędzy AIMgSr i AICuMg. Skład oraz własności ważniejszych stopów do przeróbki plastycznej podane są w PN-59/H-88026, załączonej na końcu książki. W normach tych: znak określa rodzaj i ilość procentową głównych…

Belit czyli krzemian dwuwapniowy

4 miesiące ago

136 words

Belit czyli krzemian dwuwapniowy o wzorze 2CaO Si02 (oznaczany w skrócie C2S), bądź też według niektórych badaczy mieszanina , tworzy w szlifach masę koloru żółto-brązowego. Sam 2CaiO Si02 jest związkiem krystalicznym bezbarwnym, topniejącym w temperaturze 2130 C, Występuje on w kilku odmianach polimorficznych, różniących się właściwościami fizycznymi i optycznymi. Brownmilleryt jest czterowapniowym związkiem tlenu glinowego…

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach

4 miesiące ago

251 words

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach. Ogólnie rzecz biorąc, kapilary o średnicy poniżej dolnej granicy średnic kapilar i porów niebezpiecznych nie mają dużego wpływu na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej. Objętość porów i kapilar niebezpiecznych dla danego wyrobu ceramiki budowlanej określa się przez ustalenie ilości wody zamarzniętej w porach i kapilarach w zakresie temperatur…