Skip to content

Tag: kocborowo

Z uwagi jednak na niska z reguly temperature topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie

2 miesiące ago

325 words

Z uwagi jednak na niską z reguły temperaturę topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie. Chemiczny sposób unieszkodliwiania marglu w surowcach ilastych polega na wprowadzaniu do masy roboczej różnych niskotopliwych domieszek lub związków chemicznych tworzących w procesie wypalania wyrobów ceramiki budowlanej niskotopliwe krzemiany. Najczęściej stosuje się do tego celu domieszki chlorku sodowego, potasowego…

WYSTEPOWANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

2 miesiące ago

207 words

WYSTĘPOWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Związki siarki mogą być wprowadzane do wyrobów ceramiki budowlanej wraz z surowcami użytymi do ich produkcji, jak również mogą powstawać w pewnych warunkach w procesie produkcyjnym lub w gotowych wyrobach albo w elementach budowlanych. Składnikami, z których w wyrobach ceglarskich powstają rozpuszczalne siarczany są przeważnie znajdujące się…

Zawiera on bowiem prócz siarczków siarczany wapnia, magnezu, sodu i potasu

2 miesiące ago

254 words

Zawiera on bowiem prócz siarczków siarczany wapnia, magnezu, sodu i potasu. Związki te w fazie stałej reagują pomiędzy sobą i z węglanami, powodując ograniczenie procesu dysocjacji termicznej w podanych temperaturach. Przy dalszym ogrzewaniu zawartość związków siarki maleje w próbce, gdyż przechodzą one do fazy gazowej w postaci tlenków siarki. Największa strata związków siarki dla tej…

Budownictwo wczoraj i dzis : ONE LAB 2011: BioDesign Summer

2 miesiące ago

181 words

ONE Lab oferuje nowy sposób badania projektu, w którym uczniowie będą aktywnie korzystać z narzędzi i technologii nauk na żywo. Uczestnicy poznają procesy biotechnologii (w tym technologie takie jak inżynieria genetyczna, hodowla tkankowa i klonowanie), uprawy materiałów, szczepienia drzew i roślin, skrypty i modelowanie komputerowe dla kontrolowanego wzrostu. Studenci będą mieli dostęp do bio-laboratoriów, technik…

Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście architektury: Miami

2 miesiące ago

204 words

Wykorzystane na licencji Creative Commons W tym tygodniu zabieramy nasz przewodnik po City Guide do South Beach. Styl architektoniczny Miami obejmuje surową architekturę korporacyjną, ponieważ ma największą koncentrację międzynarodowych banków w Stanach Zjednoczonych, barwną i zabawną architekturę, która odzwierciedla jej plażową i latynoamerykańską kulturę. Miłośnicy architektury nie mogą przegapić dzielnicy Art Deco w Miami Beach…

Nowoczesna architektura : Szkoła Architektury Portland State University uruchamia Centrum Projektowania Interesu Publicznego

2 miesiące ago

633 words

za pośrednictwem Portland State University Szkoła Architektury w Portland State University ogłosiła otwarcie swojego nowego Centrum Projektowania Interesu Publicznego, centrum badawczego, którego celem jest zbadanie i wykorzystanie siły projektowania, aby dokonać zmian społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w społecznościach w niekorzystnej sytuacji na świecie . Centrum jest pierwszym tego rodzaju w kraju. Stojąc na czele rozwijającego…

Ze swiata architektury – IE Master w zarządzaniu architekturą i projektowaniu oraz IE Master in Work Space Design present

2 miesiące ago

213 words

Chcesz być sławny. Peter Murray dzieli się swoimi 7 zasadami projektowania wiadomości dla architektów. Współprojektowanie obszaru roboczego . Oliver Marlow wyjaśnia Metodę TILT, jego wizję przeszłości, teraźniejszość i przyszłość obszaru roboczego oraz sposób, w jaki dotyczy on ludzi. Ta seria internetowych kursów mistrzowskich i konferencji służyła jako forum dla studentów do udziału w otwartych dyskusjach…