Skip to content

Tag: feroplex

dzialanie ujemne krzemionki

4 miesiące ago

248 words

W wypadku utworzenia się gelenitu działanie ujemne krzemionki polega jeszcze na wiązaniu tlenku glinowego, który jest podstawowym, aktywnym składnikiem cementu. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, jego kryształy mają postać okrągłych ziaren. Im wyższa jest temperatura zaczynu, tym więcej uwodnionego glinianu trójwapniowego wydziela się przy hydratacji. Badania wykazały, że na wytrzymałość cementu glinowego wpływa temperatura,…

Wlasnosci i zastosowanie cementu glinowego.

4 miesiące ago

234 words

Własności i zastosowanie cementu glinowego. Cement glinowy jest cementem szybko twardniejącym, uzyskującym w ,pierwszym okresie twardnienia duże wytrzymałości. Własność tę wykorzystuje się w budownictwie, gdzie używa się go przede wszystkim w pracach betonowych awaryjnych, tzn. do betonowania powstałych w betonach wyrw i szczelin oraz przy remontach mostów i dróg. Wysokie ciepło hydratacji umożliwia stosowanie cementu…

Srodki transportu poziomego

4 miesiące ago

124 words

Środki transportu poziomego Do wewnętrznego transportu poziomego służą następujące środki transportu ręcznego: a. Taczki drewniane lub metalowe służące przede wszystkim do przewozu materiałów sypkich, zapraw i betonów. Pojemność taczek wynosi 0,06; -0,07 m. Wyłącznie do przewozu zapraw i betonów służą dwukołowe wózki, tzw. japonki o pojemności 0,20; -0,25 m.

Boksyt jugoslowianski

4 miesiące ago

151 words

W Europie najbogatsze złoża boksytu znajdują się na Węgrzech; boksyt tam eksploatowany odznacza się dobrą jakością. Drugie z kolei miejsce pod względem bogactwa złóż w Europie zajmuje Jugosławia. Boksyt jugosłowiański ustępuje pod względem jakości węgierskiemu, trudniejsza też jest jego eksploatacja. Z innych rud zawierających mniej niż 50% Ah03 wymienić należy: nefeliny na półwyspie Kola, ałunity…

Wydobycie swiatowe boksytu

4 miesiące ago

111 words

W bogatszych złożach obecnie eksploatowanych boksyt zawiera ponad 5011/0 A1203; z innych składników występuje Si02 w ilości 1+20%, Fe203 w ilości 1+2511/0, Ti02 (tlenek tytanu) od śladów do 79/0. Wydobycie światowe boksytu ulega wahaniom w zależności od odkrywania nowych zasobów, względów politycznych, okresów wojen itp. W wydobyciu boksytu przoduje Jamajka oraz Gujana holenderska (Surinam) i…

Metody rozsypowe

4 miesiące ago

149 words

Metody rozsypowe, polegające na stapianiu boksytu, wapienia (anhydrytu) i koksu w piecu elektrycznym. W grupie tej należy wymienić opracowaną w Polsce metodę otrzymywania tlenku glinu z wytopionego w piecu szybowym samorozsypującego się żużla glinowo-wapniowego (K. Axerman, B. Żmudziński, S. Żurakowski).

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem

4 miesiące ago

142 words

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem – AIZnMg – stosowane od niedawna, odznaczają się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrą spawalnością. Wykazują odporność na korozję pośrednią pomiędzy AIMgSr i AICuMg. Skład oraz własności ważniejszych stopów do przeróbki plastycznej podane są w PN-59/H-88026, załączonej na końcu książki. W normach tych: znak określa rodzaj i ilość procentową głównych…

Ilosc cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymuja oraz obnizenie wytrzymalosci mechanicznej jest miara mrozoodpornosci wyrobów

4 miesiące ago

252 words

Ilość cyklów takiej operacji, które próbki wytrzymują oraz obniżenie wytrzymałości mechanicznej jest miarą mrozoodporności wyrobów. Metoda ta jednak daje wyniki odbiegające od warunków naturalnych zamrażania wyrobów i jest ostrzejszym kryterium oceny jakości w tym zakresie. Dokładne rozeznanie odporności na działanie mrozu ceramicznych materiałów, budowlanych dają badania dyIatometryczne. Stosuje się do tego celu dylatometr specjalnie przystosowany…