Skip to content

Tag: chemifarb

Sklad mineralny cementu glinowego

4 miesiące ago

113 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia…

Procesy zachodzace przy wiazaniu i twardnieniu cementu glinowego

4 miesiące ago

188 words

Procesy zachodzące przy wiązaniu i twardnieniu cementu glinowego. W wyniku działania wody na cement glinowy zachodzi najpierw hydratacja glinianów, a przede wszystkim glinianu jedno-wapniowego. W normalnej temperaturze powstaje uwodniony glinian jednowapniowy CaO• AhOa . 10H20, w pustaci żelu. Związek ten rozpada się na szybko krystalizujący uwodniony glinian dwuwapniowy 2CaO .

Wydobycie swiatowe boksytu

4 miesiące ago

111 words

W bogatszych złożach obecnie eksploatowanych boksyt zawiera ponad 5011/0 A1203; z innych składników występuje Si02 w ilości 1+20%, Fe203 w ilości 1+2511/0, Ti02 (tlenek tytanu) od śladów do 79/0. Wydobycie światowe boksytu ulega wahaniom w zależności od odkrywania nowych zasobów, względów politycznych, okresów wojen itp. W wydobyciu boksytu przoduje Jamajka oraz Gujana holenderska (Surinam) i…

Metody nierozsypowe

4 miesiące ago

157 words

Metody termiczne: a. Metody nierozsypowe polegające na spiekaniu w piecach obrotowych surowca z sodą i wapieniem, lub samą sodą lub samym wapieniem. Podobną metodę dla polskich surowców opracował J. Kwiatkowski. b.

Stopy odlewnicze

4 miesiące ago

179 words

Stopy odlewnicze. Do stopów odlewniczych należą: a. Stopy aluminium z miedzią. Zawierają one 4+141)/0 Cu, oprócz tego w mniejszych ilościach Si, Mg, Fe. Stopy te posiadają średnią wytrzymałość (Rr = 11+22 kG/mm2), są mało odporne na korozję, odznaczają się jednak dobrą lejnością i skrawalnością.

W zwiazku z tym podczas obnizania temperatury ponizej zera, zamarzajaca woda zwiekszajac swoja objetosc moze je wypelniac

4 miesiące ago

240 words

W związku z tym podczas obniżania temperatury poniżej zera, zamarzająca woda zwiększając swoją objętość może je wypełniać. W przypadku, gdy objętość tych porów i kapilar jest dostatecznie duża – powyżej 10% całej objętości porów otwartych – nie występują w wyrobie szkodliwe naprężenia mechaniczne i wyrób nie ulega pod wpływem mrozu korozji. Na określeniu w wyrobach…

Zaleznosc pomiedzy temperatura ogrzewania weglanu wapniowego a preznoscia parcjalna dwutlenku wegla

4 miesiące ago

221 words

Zależność pomiędzy temperaturą ogrzewania węglanu wapniowego a prężnością parcjalną dwutlenku węgla. W zakresie więc temperatur przeważnie stosowanych przy wypalaniu wyrobów ceramiki budowlanej następuje rozkład termiczny węglanu wapniowego znajdującego się w surowcu ilastym. W wypalonym czerepie powstaje tlenek wapniowy (tzw. wapno palone) o dużej porowatości względnej mogącej dochodzić do ok. 440/0.

Dalszym niepozadanym dzialaniem jest zawezanie interwalu pomiedzy temperatura spiekania i topnienia surowców

5 miesięcy ago

177 words

Dalszym niepożądanym działaniem jest zawężanie interwału pomiędzy temperaturą spiekania i topnienia surowców. Surowce takie nie mogą być stosowane do produkcji wyrobów o czerepie spieczonym (klinkieru drogowego i budowlanego) oraz w niektórych wypadkach wyrobów dekarskich. Jednak tlenek wapniowy w postaci pylastej występujący w wyrobie ceramiki budowlanej na ogół nie obniża jego wytrzymałości mechanicznej, a wręcz przeciwnie…

W ostatnich latach podjeto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów

5 miesięcy ago

232 words

W ostatnich latach podjęto jednak próby zmodernizowania jej przez zastosowanie wysokowydajnych hydrocyklonów . Obecnie w zakładach ceramiki budowlanej do usuwania i rozdrabniania domieszek skalnych w surowcach ilastych, między innymi marglu, najczęściej stosowane są walce eliminacyjne i precyzyjne walce szybkobieżne. Urządzenia te przeważnie współpracują w agregacie przeróbczym z innymi maszynami ceramicznymi – walcami gładkimi, gniotownikami, mieszarkami…

Jedna z prostszych metod chemicznych unieszkodliwiania tlenku wapniowego w gotowych juz wypalonych wyrobach polega na zatapianiu ich w wodzie bezposrednio po wywiezieniu z pieca

5 miesięcy ago

292 words

Jedna z prostszych metod chemicznych unieszkodliwiania tlenku wapniowego w gotowych już wypalonych wyrobach polega na zatapianiu ich w wodzie bezpośrednio po wywiezieniu z pieca. Zawarty w czerepie tlenek wapniowy ulega wtedy raptownej hydratacji z nadmiarem wody, tworząc mleczko wapienne, które wypełnia otwarte pory i kapilary oraz częściowo przechodzi na zewnątrz powierzchni wyrobów do otaczającej je…