Skip to content

Tag: cement glinowy

Produkcja cementu glinowego metoda spiekania mieszaniny surowców.

4 miesiące ago

314 words

Produkcja cementu glinowego metodą spiekania mieszaniny surowców. Przygotowywanie mieszaniny surowcowej jest odmienne niż przy metodzie topienia. Surowy boksyt i wapień suszy się oddzielnie w suszarniach bębnowych i następnie dozuje w odpowiednim stosunku ilo-ściowym do młyna rurowego. W młynie mieszanina surowców rozmiela się na mączkę i dokładnie miesza. Zmielony materiał podaje się do zwilżaczek i formuje…

Rozladowanie taczek odbywa sie w odwrotnej kolejnosci

4 miesiące ago

180 words

Obecnie ze względu na ulżenie w pracy zatrudnionym przy transporcie kobietom projektuje się zmniejszenie ładunku do 50 cegieł (5 warstw po 10 cegieł). Do poziomego transportu cegieł w pojemniku tego typu potrzebne są specjalne taczki. Taczki takie są zaopatrzone w przedniej części w tzw. widły, które robotnik po ustawieniu taczek w pozycji pionowej podsuwa pod…

Transport poziomy wózkami

4 miesiące ago

147 words

Transport poziomy wózkami poruszającymi się po szynach nazywamy transportem sztywnym. Do maszynowych środków transportu poziomego należą: pojazdy drogowe mechaniczne i pojazdy szynowe mechaniczne. Do drogowych pojazdów mechanicznych należą sarno chody , ciągniki i wszelkiego rodzaju wózki mające podwozia na kołach i poruszane przez silnik spalinowy lub elektryczny. Samochód ciężarowy służy do przewożenia wszelkich ładunków: cegły,…

Samochody do przewozu cementu luzem

4 miesiące ago

155 words

Samochody do przewozu cementu luzem coraz bardziej zaczynają wypierać na większych budowach dostawy cementu w workach, Ładowanie zbiorników umieszczonych na przyczepie samochodu odbywa się bezpośrednio z silosów (zbiorników) w cementowni. Pobieranie cementu z silosów przy pomocy przewodów pneumatycznych przebiega z szybkością około 1 t na minutę tak, że czas ładowania jednego wozu o nośności około…

Boksyt jugoslowianski

4 miesiące ago

151 words

W Europie najbogatsze złoża boksytu znajdują się na Węgrzech; boksyt tam eksploatowany odznacza się dobrą jakością. Drugie z kolei miejsce pod względem bogactwa złóż w Europie zajmuje Jugosławia. Boksyt jugosłowiański ustępuje pod względem jakości węgierskiemu, trudniejsza też jest jego eksploatacja. Z innych rud zawierających mniej niż 50% Ah03 wymienić należy: nefeliny na półwyspie Kola, ałunity…

Rozpuszczanie zwiazków glinu za pomoca kwasów

4 miesiące ago

120 words

Rozpuszczanie związków glinu za pomocą kwasów, z których najczęściej stosowany jest kwas siarkowy. Metody te stosuje się do surowców o małej zawartości (do 3%) tlenku żelaza. Metoda przy użyciu np. kwasu siarkowego polega na prażeniu surowca (np. glinki), poddaniu go działaniu kwasu siarkowego, z którego otrzymuje się siarczan glinu, a następnie wodorotlenku glinu.

Wydobycie swiatowe boksytu

4 miesiące ago

111 words

W bogatszych złożach obecnie eksploatowanych boksyt zawiera ponad 5011/0 A1203; z innych składników występuje Si02 w ilości 1+20%, Fe203 w ilości 1+2511/0, Ti02 (tlenek tytanu) od śladów do 79/0. Wydobycie światowe boksytu ulega wahaniom w zależności od odkrywania nowych zasobów, względów politycznych, okresów wojen itp. W wydobyciu boksytu przoduje Jamajka oraz Gujana holenderska (Surinam) i…

Metody nierozsypowe

4 miesiące ago

157 words

Metody termiczne: a. Metody nierozsypowe polegające na spiekaniu w piecach obrotowych surowca z sodą i wapieniem, lub samą sodą lub samym wapieniem. Podobną metodę dla polskich surowców opracował J. Kwiatkowski. b.

Poszczególne elektrolizery

4 miesiące ago

146 words

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz ze względu na trujące gazy, jak fluorowodór lub tlenek węgla, wydobywające się podczas elektrolizy, wanny nakryte są zazwyczaj płaszczem stalowym, zaopatrzonym w górnej swej części w galeryjkę dla obsługi. Do elektrolizy stosuje się prąd stały o napięciu 4+6 V, natężeniu zazwyczaj 40000+100 ,000 A r(może ono jednak dochodzić do…