Skip to content

Tag: castorama żory

Dokladne ustalenie ilosci dwutlenku siarki przechodzacego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne

5 miesięcy ago

304 words

Dokładne ustalenie ilości dwutlenku siarki przechodzącego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne. Praktycznie można dla procesu wypalania w warunkach utleniających przyjąć 50-:-60010 wartości obliczonej według wzoru zaś dla procesu w warunkach redukcyjnych 10-:-20%. Po ustaleniu powyższych wielkości dla danych warunków wypalania i po obliczeniu ciśnienia parcjalnego powstałego H2S04 można stwierdzić, czy przy ochłodzeniu…

Dalszymi zwiazkami w masie czerepu, które moga tworzyc z tlenkami siarki ze spalin rozpuszczalne siarczany, sa krzemiany wapnia, magnezu, sodu i potasu

5 miesięcy ago

317 words

Dalszymi związkami w masie czerepu, które mogą tworzyć z tlenkami siarki ze spalin rozpuszczalne siarczany, są krzemiany wapnia, magnezu, sodu i potasu. Reagują one z tlenkami siarki, dając przy ogrzewaniu w zakresie temperatur 700-=–800°C siarczany. Ponadto w procesie wypalania mogą przebiegać reakcje dysocjacji termicznej niektórych siarczanów, np. siarczanu wapniowego, i równoczesna synteza innych siarczanów, np.…

Architektura i nowoczesne budownictwo – Park of Levante Master Plan / K / R Architects

5 miesięcy ago

535 words

Dzięki uprzejmości VUW K / R Architects, ogłosiła niedawno, że firma ukończyła główny plan dla 100-hektarowego (40-hektarowego) Parque de Levante w Murcji w Hiszpanii. Plan, który na nowo definiuje koncepcję muzeum-parku, bada związek sztuki i kultury jako generatora kreatywności i edukacji, a także dynamiki gospodarczej i turystyki. Park będzie służył regionowi śródziemnomorskiemu jako główny cel…

Budownictwo i architektura : AIA 2013: Citizen Architect

5 miesięcy ago

574 words

Cameron Sinclair na Konwencji Krajowej AIA 2013 w Denver. Blogu. Kiedy budujesz piękny budynek, ludzie go uwielbiają. A najbardziej zrównoważonym budynkiem na świecie jest ten, który jest kochany. – Cameron Sinclair, współzałożyciel Architecture for HumanityCameron Sinclair jest człowiekiem, który podtrzymuje swoją pasję pomagania w ulepszaniu świata, jeden projekt na raz, poprzez wykorzystanie wykwalifikowanego entuzjazmu podobnie…