Skip to content

Tag: castorama żory

Produkcja cementu glinowego metoda spiekania mieszaniny surowców.

4 miesiące ago

314 words

Produkcja cementu glinowego metodą spiekania mieszaniny surowców. Przygotowywanie mieszaniny surowcowej jest odmienne niż przy metodzie topienia. Surowy boksyt i wapień suszy się oddzielnie w suszarniach bębnowych i następnie dozuje w odpowiednim stosunku ilo-ściowym do młyna rurowego. W młynie mieszanina surowców rozmiela się na mączkę i dokładnie miesza. Zmielony materiał podaje się do zwilżaczek i formuje…

RUDY ALUMINIUM

4 miesiące ago

125 words

RUDY ALUMINIUM Glin (aluminium) należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków i stanowi ok. 8% masy skorupy ziemskiej. Ustępuje tylko tlenowi (47~/(}) i krzemowi (28~/o). We wszystkich rudach glin występuje z tlenem jako A1203. Czystym tlenkiem glinu jest korund, jak szafir i rubin.

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU

4 miesiące ago

151 words

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU Proces otrzymywania aluminium odbywa się w dwu etapach: b) przetwarzanie rudy na tlenek glinu, c) elektroliza tlenku glinu w stopionym kriolicie. Dla otrzymania tlenku glinu należy odpowiednio przerobić surowce zawierające glin. Istnieje szereg metod produkcyjnych otrzymywania tlenku glinu tak z boksytu, jak i innych surowców zawierających glin. Metody te można…

Napelnianie wlewnic zeliwnych

4 miesiące ago

204 words

Napełnianie wlewnic żeliwnych odbywa się najczęściej w sposób ciągły. Sposób odlewania gąsek z pieca obrotowego do wlewnic, umieszczonych na taśmie bez końca. Bloki mają przekrój prostokątny przy ciężarze od kilkudziesięciu do przeszło tysiąca kG lub okrągły przy ciężarze do kilkuset kG. Sposób półciągły odlewania bloku wg metody VLW (Vereinigte Leichtmetall Werk e. Z pieca do…

WLASNOSCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WEGLANÓW WYSTEPUJACYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ

4 miesiące ago

295 words

WŁASNOŚCI MINERALNE I FIZYKOCHEMICZNE WĘGLANÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SUROWCACH ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ . Najczęściej spotykanym składnikiem węglanowym w surowcach ilastych jest węglan wapniowy CaC03, o teoretycznym składzie chemicznym 56010 CaO i 44010 CO2. Występuje on przeważnie w postaci minerału, kalcytu, zawierającego nieznaczne domieszki izomorficzne węglanów magnezu, żelaza i manganu oraz większą ilość domieszek mechanicznych minerałów ilastych,…

W zwiazku z tym szybkosc reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie nastepuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03

5 miesięcy ago

253 words

W związku z tym szybkość reakcji dysocjacji jest zahamowana i nie następuje w temperaturze dysocjacji czystego CaC03. Dlatego intensywny proces dysocjacji węglanu wapniowego w tych warunkach odbywa się w nieco wyższych temperaturach. Zjawisko to prowadzi bardzo często do niecałkowitego rozkładu węglanów w wypalonych wyrobach ceramiki budowlanej. Szczególnie jeżeli występują one w postaci dużych ziarn i…

Pluczka sluzy do adsorpcji siarkowodoru uchodzacego wraz z dwutlenkiem wegla i wilgoci

5 miesięcy ago

275 words

Płuczka służy do adsorpcji siarkowodoru uchodzącego wraz z dwutlenkiem węgla i wilgoci. Zapobiega to dużym błędom przy oznaczaniu. Po wsypaniu naważki do naczynka, wlewa się do pojemnika przy zamkniętym kurku szklanym kwas solny i po złożeniu aparatu waży się go z dokładnością ± 0,01 G na wadze laboratoryjnej. Następnie ostrożnie otwiera się kurek i powoli…

Przerobiona na sucho ta metoda masa powinna miec uziarnienie o srednicy do ok 0,5 mm

5 miesięcy ago

263 words

Przerobiona na sucho tą metodą masa powinna mieć uziarnienie o średnicy do ok. 0,5 mm. Dalszy tok produkcji nie odbiega od klasycznego – masę nawilża się w mieszarce dwuwałowej lub innej, ewentualnie homogenizuje oraz skierowuje do formowania sposobem plastycznym na prasach ceglarskich. Poza unieszkodliwieniem marglu i innych domieszek skalnych metoda suchego przerobu masy pozwala jeszcze…

WYSTEPOWANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

5 miesięcy ago

207 words

WYSTĘPOWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Związki siarki mogą być wprowadzane do wyrobów ceramiki budowlanej wraz z surowcami użytymi do ich produkcji, jak również mogą powstawać w pewnych warunkach w procesie produkcyjnym lub w gotowych wyrobach albo w elementach budowlanych. Składnikami, z których w wyrobach ceglarskich powstają rozpuszczalne siarczany są przeważnie znajdujące się…