Skip to content

Tag: castorama cieszyn

Sklad mineralny cementu glinowego

4 miesiące ago

113 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia…

Procesy zachodzace przy wiazaniu i twardnieniu cementu glinowego

4 miesiące ago

188 words

Procesy zachodzące przy wiązaniu i twardnieniu cementu glinowego. W wyniku działania wody na cement glinowy zachodzi najpierw hydratacja glinianów, a przede wszystkim glinianu jedno-wapniowego. W normalnej temperaturze powstaje uwodniony glinian jednowapniowy CaO• AhOa . 10H20, w pustaci żelu. Związek ten rozpada się na szybko krystalizujący uwodniony glinian dwuwapniowy 2CaO .

Sprzet i maszyny do poziomego i pionowego transportu

4 miesiące ago

136 words

Sprzęt i maszyny do poziomego i pionowego transportu na budowie Transport materiałów potrzebnych do wybudowania budynku należy do najbardziej pracochłonnych robót w budownictwie. 1 m3 budynku mieszkalnego bowiem trzeba przenieść około 500 Irg różnych materiałów budowlanych. Dla przeciętnego budynku o kubaturze 10000 m3 (około 115 izb mieszkalnych) trzeba zatem przenieść około 5000 ton materiałów, co…

Wywrotki maja znormalizowana pojemnosc

4 miesiące ago

129 words

Na miękkim i nierównym terenie bardziej wskazane jest posługiwanie się ciągnikiem gąsienicowym. Na budowach dużych osiedli mieszkaniowych lub zakładów przemysłowych transport poziomy materiałów i elementów budowlanych odbywa się często za pomocą pojazdów szynowych, do których należą kolejki wąskotorowe. Przyjęty obecnie rozstaw używanych w budownictwie szyn kolejek wąskotorowych wynosi 600 mm. Po szynach ułożonych na podkładach…

Metody nierozsypowe

4 miesiące ago

157 words

Metody termiczne: a. Metody nierozsypowe polegające na spiekaniu w piecach obrotowych surowca z sodą i wapieniem, lub samą sodą lub samym wapieniem. Podobną metodę dla polskich surowców opracował J. Kwiatkowski. b.

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

4 miesiące ago

123 words

TECHNOLOGIA ALUMINIUM . 0BRÓBKA W CELU PODWYŻSZENIA WYTRZYMAŁOSCI Podwyższenie wytrzymałości Al można uzyskać przez obróbkę na zimno lub obróbkę cieplną. Obróbka na zimno. Przez obróbkę na zimno można otrzymać podwyższenie wytrzymałości zarówno stopów, jak i czystego aluminium. Podwyższenie wytrzymałości (wzmocnienie) uzyskuje się przez wyciąganie materiału poza granicę plastyczności, czyli tzw.

Blache póltwarda

4 miesiące ago

134 words

Związane ze wzmocnieniem materiału powiększenie twardości często nie jest zjawiskiem pożądanym; dla zmiękczenia materiału (połączonego ze zmniejszeniem wytrzymałości) poddaje się go wówczas wyżarzeniu W zależności od stopnia zgniotu, temperatury oraz czasu wyżarzania materiał przybiera różne stopnie twardości, które się oznacza liczbami, np. O, 1/4, 1/2, 3/4, 1, lub też nazwami: materiał miękki, półtwardy i twardy…

Wiazanie i twardnienie cementu stanowia proces fizykochemiczny

4 miesiące ago

117 words

W okresie dalszym masa zaczynu cementowego lub też mieszanina mineralno-cementowa twardnieje i kamienieje uzyskując odpowiednie cechy wytrzymałościowe i fizyczne. Jest to okres stwardnienia cementu, który trwa czas dłuższy, ciągnący się nawet przez, wiele lat. Ze względów praktycznych okres 28 dni uważa się za wystarczający dla przebiegu zasadniczych reakcji, nadających betonowi na spoiwie cementowym właściwe cechy…

Charakterystyka cementów portlandzkich

4 miesiące ago

110 words

Jednocześnie zachodzi zagęszczenie gelu uwodnionego krzemianu dwuwapniowego. Następuje to wskutek częściowego odparowania wody, jeśli proces odbywa się na powietrzu oraz wskutek przenikania wody w głąb ziarn cementu i dalszej reakcji. Procesy tworzenia się gelu oraz krystalizacji, jak również dodatkowe procesy wiązania CO2 przez beton, powodują jego twardnienie i zamianę na sztuczny kamień. Przytoczony przebieg reakcji…

Oznaczenie wspólczynnika K nie pozwala w zupelnie pewny sposób ustalic mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej i moze byc tylko dla porównania uzupelnieniem innych badan

4 miesiące ago

277 words

Oznaczenie współczynnika K nie pozwala w zupełnie pewny sposób ustalić mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej i może być tylko dla porównania uzupełnieniem innych badań. Szczególnie dla wyrobów, które zawierają dużą ilość tlenku wapniowego w masie czerepu w postaci pylastej, współczynnik K daje wyniki niezgodne. Powodem tego jest wypłukiwanie wodorotlenku wapniowego z czerepu wyrobu podczas gotowania, wskutek…