Skip to content

Tag: calypso hetmańska

Sprzet i maszyny do poziomego i pionowego transportu

4 miesiące ago

136 words

Sprzęt i maszyny do poziomego i pionowego transportu na budowie Transport materiałów potrzebnych do wybudowania budynku należy do najbardziej pracochłonnych robót w budownictwie. 1 m3 budynku mieszkalnego bowiem trzeba przenieść około 500 Irg różnych materiałów budowlanych. Dla przeciętnego budynku o kubaturze 10000 m3 (około 115 izb mieszkalnych) trzeba zatem przenieść około 5000 ton materiałów, co…

Ciagniki maja mniejsza predkosc ruchu niz samochody

4 miesiące ago

142 words

Do transportu na placu budowy, gdzie nie ma utwardzonych ,dróg komunikacyjnych, lepiej niż samochód nadaje się ciągnik kołowy lub ciągnik gąsienicowy. Ciągniki mają mniejszą prędkość ruchu niż samochody, lecz zaletą tego rodzaju transportu jest pełne wykorzystanie silnika. Osiągamy to dzięki temu, że ciągnik nie jest związany sztywno z platformą jak samochód, lecz pracuje w powiązaniu…

Metody rozsypowe

4 miesiące ago

149 words

Metody rozsypowe, polegające na stapianiu boksytu, wapienia (anhydrytu) i koksu w piecu elektrycznym. W grupie tej należy wymienić opracowaną w Polsce metodę otrzymywania tlenku glinu z wytopionego w piecu szybowym samorozsypującego się żużla glinowo-wapniowego (K. Axerman, B. Żmudziński, S. Żurakowski).

Teorie te przyjal dla cementów Le Chatelier w roku 1887

4 miesiące ago

128 words

Teoria krystalizacyjna opracowana przez Lavoisiera w roku 1765 oparta jest na teorii wiązania. gipsu. Teorię tę przyjął dla cementów Le Chatelier w roku 1. 887, uwzględniając trzy zjawiska: chemiczne zjawisko uwodnienia składników cementu, fizyczne zjawisko krystalizacji i mechaniczne zjawisko twardnienia. Teoria twardnienia Michaelisa opada jest na zjawisku tworzenia się koloidalnych produktów uwodnienia.

Metoda ta ma te zalete, ze pozwala ustalic w sposób szybki i nieniszczacy zmiany strukturalne wewnatrz próbki, które innymi metodami sa trudne do zidentyfikowania

4 miesiące ago

233 words

Metoda ta ma tę zaletę, że pozwala ustalić w sposób szybki i nieniszczący zmiany strukturalne wewnątrz próbki, które innymi metodami są trudne do zidentyfikowania. Można przy tym ustalić zależność zmian strukturalnych od ilości cyklów zamrażania i odmrażania próbek. Sam pomiar polega na określeniu czasu przebiegu fal ultradźwiękowych przez próbkę. Maleje on proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia…

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materialów budowlanych przed wilgocia maja rózne preparaty silikonowe

4 miesiące ago

148 words

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu materiałów budowlanych przed wilgocią mają różne preparaty silikonowe. Na przykład stosuje się impregnowanie dachówek silikonami przez zraszanie ich lub nawilżanie odpowiednimi roztworami. Tego rodzaju impregnacja obniża nasiąkliwość czerepu i jego przepuszczalność dla wilgoci w fazie ciekłej. Przepuszcza on jednak parę wodną. Odnośnie podwyższenia mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej…

WYSTEPOWANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

5 miesięcy ago

207 words

WYSTĘPOWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Związki siarki mogą być wprowadzane do wyrobów ceramiki budowlanej wraz z surowcami użytymi do ich produkcji, jak również mogą powstawać w pewnych warunkach w procesie produkcyjnym lub w gotowych wyrobach albo w elementach budowlanych. Składnikami, z których w wyrobach ceglarskich powstają rozpuszczalne siarczany są przeważnie znajdujące się…

Dokladne ustalenie ilosci dwutlenku siarki przechodzacego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne

5 miesięcy ago

304 words

Dokładne ustalenie ilości dwutlenku siarki przechodzącego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne. Praktycznie można dla procesu wypalania w warunkach utleniających przyjąć 50-:-60010 wartości obliczonej według wzoru zaś dla procesu w warunkach redukcyjnych 10-:-20%. Po ustaleniu powyższych wielkości dla danych warunków wypalania i po obliczeniu ciśnienia parcjalnego powstałego H2S04 można stwierdzić, czy przy ochłodzeniu…