Skip to content

Ta wlasnosc cementu stanowi jego slaba strone i jest jednym z powodów korozji betonu

2 miesiące ago

101 words

Krzemian dwuwapniowy ulega działaniu wody (hydratacja) powoli, natomiast następny kolejny składnik cementu, tj. glinian trójwapniowy – szybko. Jak widać z przebiegu reakcji powstaje Ca(OH)2, który rozpuszcza się w wodzie i wstępuje w reakcje chemiczne z różnymi rozpuszczalnymi w wodzie substancjami. Ta własność cementu stanowi jego słabą stronę i jest jednym z powodów korozji betonu. W wyniku zachodzących reakcji między ziarnami cementu i wodą powstają poprzednio wyszczególnione związki. Powstający uwodniony krzemian dwuwapniowy jest prawie nierozpuszczalny w wodzie i, wydziela się w postaci koloidalnej. [hasła pokrewne: neonet pszczyna, zawidawie, styropak ]

Powiązane tematy z artykułem: neonet pszczyna styropak zawidawie