Skip to content

Stwierdzono, ze wyroby posiadajace czarny rdzen w czerepie wskutek redukujacego wypalania wykazuja w niektórych przypadkach mniejsza mrozoodpornosc

2 miesiące ago

243 words

Stwierdzono, że wyroby posiadające czarny rdzeń w czerepie wskutek redukującego wypalania wykazują w niektórych przypadkach mniejszą mrozoodporność. Podstawowy jednak wpływ na mrozoodporność ma prawdopodobnie właściwy charakter reologiczny masy roboczej, a przede wszystkim zapewnienie jej zrównoważonego tiksotropowo-dylantacyjnego przepływu w czasie formowania. Poza składem mineralnym ma na to wpływ hałdowanie, dołowanie (kilka tygodni), obecność pewnych dodatków (np. elektrolitów), odpowiednie schudzenie (pożądane 20-; -300/0), co nie zawsze jest możliwe z innych względów produkcyjnych. Wszystkie powyższe czynniki i parametry mogą być w mniejszym lub większym stopniu regulowane w procesie technologicznym oraz powodować zwiększenie mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej. Znacznie trudniej jest polepszyć mrozoodporność gotowych wyrobów. Przede wszystkim muszą one być właściwie odizolowane od działania wilgoci gruntowej i atmosferyczn ej w elementach budowlanych. Uzyskuje się to przez stosowanie izolacji fundamentów i dobieranie odpowiednich wypraw obmurzy zewnętrznych i wewnętrznych. Zwiększenie jednak szczelności obmurzy prowadzi z drugiej strony do niedostatecznej przewiewności obiektu budowlanego. Budynek taki nie odpowiada wtedy wymaganiom pod względem zdrowotnym. Zestawienie różnych materiałów budowlanych oraz ich własności cieplne i izolacyjne. Do wypraw stosunkowo mało przepuszczających wilgoć należą betony cementowo-piaskowe, szczególnie, gdy stosuje się do nich cement hutniczy 350. W niektórych przypadkach zastosowanie mają różne rodzaje materiałów izolacyjnych bitumicznych, którymi pokrywa się bezpośrednio surowe obmurza pod tynkiem lub wyprawą. [podobne: castorama cieszyn, litdrew, castorama cieszyn szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama cieszyn litdrew psk4 lublin