Skip to content
4 miesiące ago

179 words

Stopy odlewnicze. Do stopów odlewniczych należą: a. Stopy aluminium z miedzią. Zawierają one 4+141)/0 Cu, oprócz tego w mniejszych ilościach Si, Mg, Fe. Stopy te posiadają średnią wytrzymałość (Rr = 11+22 kG/mm2), są mało odporne na korozję, odznaczają się jednak dobrą lejnością i skrawalnością. Są chętnie stosowane zwłaszcza w małych odlewniach, gdyż wobec dużej tolerancji w składzie chemicznym mogą być odlewane ze złomu. b. Stopy aluminium z krzemem (siluminy). Zawierają one 6+14% Si oraz w mniejszych ilościach Cu, Mg, Mn, Fe. Stopy te odznaczają się średnią wytrzymałością r(Rr = 15+2,3 kG/mm2), odpornością na korozję oraz dobrą lejnością. c. Stopy aluminium z magnezem. Stopy te zawierają 4,5+11,6010 Mg,. w mniejszej ilości Mn. Odznaczają się dużą wytrzymałością (R, = 15+28 kG/mm2) oraz wysoką odpornością na korozję. Szczegółowy skład chemiczny stopów odlewniczych stosowanych w Polsce, ich własności mechaniczne oraz zastosowanie określa norma PN-61/H-88027. Odlewy aluminiowe, podobnie jak żeliwne, są stosunkowo rzadko stosowane w budownictwie. [podobne: pokrycia dachowe, chemifarb, styropak ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb pokrycia dachowe styropak