Skip to content

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem

2 miesiące ago

142 words

Stopy aluminium z cynkiem i magnezem – AIZnMg – stosowane od niedawna, odznaczają się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrą spawalnością. Wykazują odporność na korozję pośrednią pomiędzy AIMgSr i AICuMg. Skład oraz własności ważniejszych stopów do przeróbki plastycznej podane są w PN-59/H-88026, załączonej na końcu książki. W normach tych: znak określa rodzaj i ilość procentową głównych składników stopu,. np. AlCu4MgMn oznacza, że stop ten zawiera ok. 40/0 Cu, 1010 Mg, lII/o Mn. Cecha PA oznacza, że stop przeznaczony jest do przeróbki plastycznej (cecha LA oznacza stop odlewniczy). Największą wytrzymałość osiągają stopy AIZnMgCu. Np. stop o składzie: 5,5 + 7 Ofo Zn, 0,8 + 1,5 O/o Mg, 0,4 + 1,5 Ofo Cu wykazuje w stanie utwardzonym: R, = 58 + 70 kG/mm2, alG = 14 + 5 010, HB = 160 + 190 kG/mm2. [patrz też: pokrycia dachowe, litdrew, feroplex ]

Powiązane tematy z artykułem: feroplex litdrew pokrycia dachowe