Skip to content

Sklad mineralny cementu glinowego

3 tygodnie ago

114 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia klinkieru glinowego potrójny związek :z wapnem i tlenkiem glinu o wzorze 2CaO • A:bO~ . Si02, zwany gelenitem. Może również powstać krzemian dwuwapniowy 2CaO• Si02. Tlenek. żelazowy może występować w żelazianie dwuwapniowym (2CaO• Fe203) lub braunmilerycie (4Cao• AbO~, Fe20R). [podobne: gruz kruszony , listwy przysufitowe zewnętrzne , listwy przysufitowe ]

Powiązane tematy z artykułem: firma zbrojarska gruz kruszony listwy przysufitowe