Skip to content

Sklad mineralny cementu glinowego

2 miesiące ago

122 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia klinkieru glinowego potrójny związek :z wapnem i tlenkiem glinu o wzorze 2CaO • A:bO~ . Si02, zwany gelenitem. Może również powstać krzemian dwuwapniowy 2CaO• Si02. Tlenek. żelazowy może występować w żelazianie dwuwapniowym (2CaO• Fe203) lub braunmilerycie (4Cao• AbO~, Fe20R). [podobne: gruntowe pompy ciepła , zmiękczanie wody w domu zewnętrzne , zmiękczanie wody w domu ]

Powiązane tematy z artykułem: gruntowe pompy ciepła wspolczynnik przewodzenia ciepla zmiękczanie wody w domu