Skip to content

Rozpuszczanie zwiazków glinu za pomoca kwasów

2 miesiące ago

120 words

Rozpuszczanie związków glinu za pomocą kwasów, z których najczęściej stosowany jest kwas siarkowy. Metody te stosuje się do surowców o małej zawartości (do 3%) tlenku żelaza. Metoda przy użyciu np. kwasu siarkowego polega na prażeniu surowca (np. glinki), poddaniu go działaniu kwasu siarkowego, z którego otrzymuje się siarczan glinu, a następnie wodorotlenku glinu. Dla otrzymania 1 t tlenku glinu potrzeba przeciętnie: ok. 4 t surowca i 3,5 t 1001>/0 kwasu siarkowego. Oprócz tlenku glinu otrzymuje się 4,3 t siarczanu amonu i 2 t osadu krzemionki. Metodę otrzymywania tlenku glinu z rodzimych glin przy pomocy kwasu siarkowego opracował w Polsce S. Bretsznajder; metoda ta jest obecnie stosowana na skalę półprzemysłową. 3. [więcej w: psk4 lublin, cement glinowy, litdrew ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy litdrew psk4 lublin