Skip to content

Rozpuszczalnosc nowopowstajacych zwiazków w wodzie

2 miesiące ago

129 words

Rozpuszczalność nowopowstających związków w wodzie jest znacznie mniejsza niż produktów wyjściowych , wskutek czego następuje wydzielanie się produktów reakcji z przesyconego roztworu w postaci koloidalnego osadu. Reakcja przebiega w dalszym ciągu w tym samym kierunku między ziarnami cementu i wodą, powodując wytwarzanie się coraz większych ilości koloidu, stanowiącego niejako klej mineralny. Nowopowstałe związki koloidalne ulegają z czasem zagęszczeniu i odwodnieniu, uzyskując coraz większą zwartość i wytrzymałość. Częściowo ulegają one również przekrystalizowaniu, niektóre stosunkowo szybko, tworząc spilśnione zrosty (w postaci nitek i łańcuszków), inne natomiast pozostają w stanie koloidalnym w ciągu bardzo długiego czasu. [patrz też: wyceny parapety z kamieniaów, promostal, parapety z kamienia ]

Powiązane tematy z artykułem: parapety z kamienia produkcja cementu promostal