Skip to content

Rozladowanie taczek odbywa sie w odwrotnej kolejnosci

2 miesiące ago

180 words

Obecnie ze względu na ulżenie w pracy zatrudnionym przy transporcie kobietom projektuje się zmniejszenie ładunku do 50 cegieł (5 warstw po 10 cegieł). Do poziomego transportu cegieł w pojemniku tego typu potrzebne są specjalne taczki. Taczki takie są zaopatrzone w przedniej części w tzw. widły, które robotnik po ustawieniu taczek w pozycji pionowej podsuwa pod podstawkę, a następnie przechyliwszy energicznie taczki w kierunku na siebie ładuje na nie pojemnik z cegłą. Rozładowanie taczek odbywa się w odwrotnej kolejności. Przy transporcie pionowym pojemników za pomocą wyciągu przyściennego cegła powinna być transportowana łącznie z taczkami. Przy transporcie za pomocą żurawia wieżowego do podnoszenia pojemników potrzebne są opinki, które należą do stałego wyposażenia żurawia. Opinka w swej dolnej części ma widły, podobnie jak taczki, z tą tylko różnicą, że widły unoszą jednocześnie dwa pojemniki. Następnie opinki te podwiesza się do tzw. trawersa, czyli dwuteowej belki stalowej, umocowanej do haka żurawia i umożliwiającej podnoszenie 4 lub 6 pojemników jednocześnie. 5. [patrz też: promostal, cement glinowy, styropak ]

Powiązane tematy z artykułem: cement glinowy promostal styropak