Skip to content

Reakcje odzwierciedlaja lepiej ten proces, gdyz w pierwszym etapie powstaje weglan magnezowy, a dopiero potem reaguje on z CaS04 dajac MgS04

6 miesięcy ago

340 words

Reakcje odzwierciedlają lepiej ten proces, gdyż w pierwszym etapie powstaje węglan magnezowy, a dopiero potem reaguje on z CaS04 dając MgS04. Przebieg dysocjacji termicznej związków siarki zbadano dla niektórych typowych surowców ilastych występujących w kraju. Stosowano do tego celu aparaturę. Aparatura ta składa się: z pieca grzewczego z rurą kwarcową przepływościomierza Venturiego, naczyniek absorpcyjnych , płuczek absorpcyjnych z roztworem wodnym Ht02 4 i układu zasilającego z automatyczną regulacją temperatury. Stały przepływ powietrza w piecu uzyskiwano przez zassanie pompką wodną (10 l/godz). Pomiary wykonywano w temperaturze 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000°C, oznaczając w każdej temperaturze ilość tlenków siarki, uchodzących z badanych próbek. Na tej podstawie ustalono względną stratę związków siarki w surowcu w danej temperaturze ogrzewania. Związki siarki zawarte w próbce iłu jurajskiego doggeru składają się w przeważającej ilości z siarczków. Wskazuje na to duża ilość tlenków siarki, które przeszły do fazy gazowej przy ogrzewaniu w temperaturze 400 i 500°C . Począwszy od temperatury 500°C ilość ta maleje, osiągając swoje minimum w temperaturze 700°C. Minimum to jest spowodowane powstawaniem nowych faz związków siarczanowych z węglanów i rozkładających się siarczków. Począwszy od temperatury 700°C strata związków siarki wzrasta osiągając swoje maksimum w temperaturze 1000°C. W zakresie tych temperatur postępuje stopniowa dysocjacja termiczna gipsu, który poza siarczkami jest podstawowym składnikiem w tej próbce. Należy zwrócić uwagę, że większa ilość siarczanów rozkłada się w zakresie temperatur 800-; -1000°C. Względną stratę związków siarki (31,1j)/o 503) uzyskano w tym przypadku dla temperatury 1000°C. Podobnie zachowuje się próbka iłu mioceńskiego facji morskiej z tym, że minima dla niej wypadają w dwóch temperaturach: jedno większe w tem peraturze 600 C i drugie mniejsze w temperaturze 800 C. Powodem tego zapewne jest złożony skład chemiczny związków siarki w próbce tego iłu. [patrz też: feroplex, psk4 lublin, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: feroplex pokrycia dachowe psk4 lublin