Skip to content

Przy ochladzaniu próbki do temperatury O°C nastepuje normalny skurcz temperaturowy

2 miesiące ago

229 words

Przy ochładzaniu próbki do temperatury O°C następuje normalny skurcz temperaturowy. W zakresie od O do -4°C próbka pod wpływem ciśnienia lodu krystalizującego w kapilarach i porach ulega rozszerzeniu. Przy dalszym ochładzaniu do temperatury -15°C próbka ponownie kurczy się nieznacznie. Po osiągnięciu temperatury -15°C przerywa się dalsze ochładzanie próbki i zaczyna się ją powoli ogrzewać specjalną grzałką elektryczną. Równocześnie rejestruje się czas, temperaturę i zmiany odkształceń próbki. Z uzyskanych krzywych zamrażania i odmrażania można wnioskować czy krystalizujący lód powoduje szkodliwe naprężenia w próbce i czy niszczy jej strukturę. Na podstawie przeprowadzonych badań podzielono krzywe dylatometryczne na cztery grupy: I grupa – materiał ceramiczny bardzo mrozoodporny, zupełny brak rozszerzalności próbki przy zamrażaniu i odmrażaniu, II grupa – materiał mrozoodporny, zupełny brak naprężeń spowodowanych krystalizującym lodem (rozszerzalność), niewielka rozszerzalność przy odmrażaniu, III grupa – materiał ceramiczny o średniej, wątpliwej mrozoodporności, brak rozszerzalności przy zamrażaniu, ale występuje znaczna rozszerzalność przy odmrażaniu, IV grupa – materiał ceramiczny niemrozoodporny, duża rozszerzalność przy zamrażaniu i odmrażaniu spowodowana naprężeniami krystalizującego lodu. Dylatometryczne metody badania mrozoodporności mają jeszcze tę zaletę, że pozwalają ustalić obniżenie temperatury zamarzania wody w kapilarach i porach. [patrz też: castorama łódź wydawnicza, psk4 lublin, promostal ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama łódź wydawnicza promostal psk4 lublin