Skip to content

Przerobiona na sucho ta metoda masa powinna miec uziarnienie o srednicy do ok 0,5 mm

3 miesiące ago

263 words

Przerobiona na sucho tą metodą masa powinna mieć uziarnienie o średnicy do ok. 0,5 mm. Dalszy tok produkcji nie odbiega od klasycznego – masę nawilża się w mieszarce dwuwałowej lub innej, ewentualnie homogenizuje oraz skierowuje do formowania sposobem plastycznym na prasach ceglarskich. Poza unieszkodliwieniem marglu i innych domieszek skalnych metoda suchego przerobu masy pozwala jeszcze na wyeliminowanie konieczności stosowania ciężkich maszyn ceramicznych, obniżenie ilości braków suszarniczych i piecowych oraz przyspieszenie procesu suszenia półfabrykatów. Jeden z wariantów produkcji wyrobów ceramiki budowlanej metodą suchego przerobu masy. Przedstawiona metoda została opracowana w Czechosłowacji. Surowiec ilasty jest dowożony wózkami kolebowymi do zasilacza, a następnie podawany przenośnikiem kubełkowym na walce kruszące. Walce zębate rozkruszają surowiec na kawałki o średnicy od 2 do 3 mm, co zapewnia ich szybkie, równomierne suszenie. Wprost z w alców zębatych surowiec dostarczany jest do suszarni obrotowej (bębnowej) . W przypadku obecności w surowcu większych okruchów skalnych (kwarcu, piaskowca, marglu itd. ) należy go po przesuszeniu wstępnie rozdrobnić w silnym młynie młotkowym lub w młynie udarowym Hazemag. Wysuszony i wstępnie rozdrobniony surowiec miele się do wymaganej wielkości w odpowiednim młynie. Do tego celu szczególnie nadaje się młyn dwuwałowy młotkowy Novorator, pozwalający rozdrabniać surowce ilaste nawet o wilgotności sięgającej 141l/o. Przygotowane w postaci drobnego mlewa ulegają one łatwo i szybko nawilżeniu wodą, jeżeli ich temperatura odpowiada temperaturze przy wylocie suszami bębnowej, tj. ok. 60°C. [więcej w: castorama żory, produkcja cementu, neonet pszczyna ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żory neonet pszczyna produkcja cementu