Skip to content

Przemial cementu glinowego

4 miesiące ago

160 words

Przemiał cementu glinowego. Klinkier cementu glinowego otrzymamy metodą topienia łub spiekania po skruszeniu w łamaczach do wielkości kawałków 20 + 25 mm przemiela się bez żadnych dodatków w młynach cementu. Fabryka cementu gli:n,owego powinna mieć duże młyny o znacznej wydajności, ponieważ klinkier cementu glinowgo jest bardzo twardy i ma małą zdolność przemielenia się. Stopień zmielenia cementu glinowego wynosi zwykle 6 + 10°/0 pozostałości na sicie 80.
Skład chemiczny cementu glinowego. Głównymi składnikami cementu glinowego są tlenki: glinowy (Alz03) ,i wapniowy (CaO). Poza tym w skład tego cementu wchodzi stale krzemionka (Si02) oraz tlenki żelaza. W warunkach elektrycznego pieca, w którym panuje atmosfera redukująca, obok tlenku żelazowego (Fe203) ,powstaje zawsze pewna ilość ,tlenku żelazowego (FeO). Oprócz tego w cemencie glinowym występują jeszcze małe ilości tlenku tytanowego (Ti02), magnezowego (MgO), pochodzące z zanieczyszczeń surowców i paliwa. [hasła pokrewne: stal bud skoczów , produkcja cementu , kocborowo ]

Powiązane tematy z artykułem: kocborowo produkcja cementu stal bud skoczów