Skip to content

Produkcja cementu glinowego metoda topienia mieszaniny surowców

4 miesiące ago

386 words

Produkcja cementu glinowego metodą topienia mieszaniny surowców. Boksyt przed podaniem go do mieszaniny surowcowej poddaje się wstępnej przeróbce, polegającej na rozdrobnieniu i prażeniu w temperaturze około 800°e. W tej temperaturze boksyt traci wodę związaną i jego struktura się rozluźnia, wskutek czego staje się om bardziej kruchy. Drugi składnik- wapno palone – rozdrobnia się w łamaczach. Jeżeli zakład otrzymuje jako surowiec kamień wapienny, to musi on być wypalony na wapno. Przy metodzie topienia nie przemiela się surowców. Obydwa składniki – wyprężony boksyt ,i wapno – dozuje się w odpowiedniej ilości i przenosi do zbiorników nad piecem elektrycznym. Teoretycznego dokładnego wzoru na skład mieszaniny surowcowej nie ma, a stosunek ilości składników ustala się zwykle doświadczalnie na podstawie próbnych wytopów. Wwalanie klinkieru odbywa się w piecu elektrycznym zaopatrzonym w elektrody. Łuk wytwarzający się między elektrodami jest źródłem energii cieplnej, (powoduje rozgrzanie i następnie stopienie się masy. Roztopioną masę spuszcza się do dołów pod piecami, a następnie odwozi do składu. W odróżnieniu od produkcji cementu portlandzkiego, w której klinkier chłodzi się jak najszybciej,- klinkier cementu glinowego chłodzi ,się wolno, aby uzyskać całkowitą jego krystalizację. Zużycie energii elektrycznej wynosi ono w piecach elektrycznych starego typu – około 1 200 k Wh/T cementu, w nowszych piecach około 800 k Wh/T cementu. Wobec nowoczesnych rozwiązań pieca elektrycznego zbędne i staje się wstępne prażenie surowców. Piec w tym wypadku ma wydłużony pionowy szyb, który służy za podgrzewacz surowców. Wprowadzony do szybu surowy boksyt i kamień wapienny ogrzewa się do około 1 OOO°C . i W ten sposób przygotowana mieszanina przechodzi do strefy wytopienia. Koszt produkcji cementu glinowego metodą topienia w piecach elektrycznych jest wysoki, przede wszystkim z powodu dużego zużycia energii elektrycznej. Pewną odmianą powyższej metody topienia jest wytwarzanie klinkieru glinowego w wielkich piecach hutniczych równocześnie z wytapianiem w nich surówki żelaznej, Proces ten przeprowadza się w taki sposób, że do mieszaniny topników, składającej się głównie z wapienie. dodaje się obliczoną ilość boksytu. Żużel utworzony w czasie biegu wielkiego pieca jest właśnie klinkierem cementu glinowego. Ten sposób produkcji jest znacznie ekonomiczniejszy niż używanie specjalnych pieców elektrycznych. [więcej w: litdrew , pokrycia dachowe , zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: litdrew pokrycia dachowe zawidawie